Platforma zakupowa

427.12 Państwa WNP, Ukraina Łotwa, Litwa, Estonia ,Gruzja