Platforma zakupowa

392.16 wpw ,których nad,odb i płatnikiem jest Firmy „Širbegović