Platforma zakupowa

388.13 Uzbekistan – wywóz z Bułgarii i tranzyt do krajów trzecich