Platforma zakupowa

343.98 przesyłki broni wg Porozumienia Mon….w tranzycie przez BDZ