Platforma zakupowa

326.13 wszystkie stacje włącznie z tranzytem przez CFR do krajów trzecich