Platforma zakupowa

1216.22 dot. różnych stacji i odbiorców dla przesyłek z NHM 7204