Platforma zakupowa

1083.21 Ukraina, import i tranzyt przez Ukrainę przez p/g Čierna nad Tisou št.hr./Čop/NR(0950