Platforma zakupowa

Ochrona dziedzictwa kolejowego zyskuje nowe wsparcie

Powołanie Narodowego Muzeum Kolejnictwa, powstanie międzyresortowego zespołu ds. dziedzictwa kolejowego oraz przygotowanie systemowych przepisów zabezpieczających utrzymanie taboru i zabytków kolejowych - to wnioski z konferencji w Senacie RP.

Konferencję „Ochrona dziedzictwa kolejowego w Polsce. Historia, zasób, problemy i perspektywy” zorganizowaną przez PKP CARGO wspólnie z Senatem RP i Instytutem Historii Nauki PAN otworzył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Uczestniczyli w niej m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, przewodniczący senackiej komisji infrastruktury Stanisław Kogut, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński, członek Zarządu PKP CARGO S.A. Zenon Kozendra oraz samorządowcy, naukowcy, eksperci z branży kolejowej i miłośnicy kolei z organizacji społecznych z całej Polski.

W czasie dyskusji zgłoszono kilka rozwiązań, które mają pomóc w ochronie zabytków kolejowego dziedzictwa w Polsce. Senator Robert Gaweł, przewodniczący senackiego zespołu ds. zabytków kolejnictwa, który wspiera i popularyzuje inicjatywy dotyczące zabytków kolejowych, przedstawił petycję do premier Beaty Szydło w sprawie utworzenia w setną rocznicę odzyskania niepodległości Narodowego Muzeum Kolejnictwa w hołdzie polskim kolejarzom. Muzeum ma przechowywać         i restaurować zabytki kolejnictwa oraz prowadzić nad nimi badania naukowe. Przedmiotem kolejnej inicjatywy było utworzenie międzyresortowego zespołu ds. dziedzictwa kolejowego w Polsce, którego zadaniem będzie przygotowanie regulacji prawnych w sprawie ochrony zabytków i usystematyzowanie potrzeb w tym zakresie w skali kraju.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński przedstawił zakres remontów i rewitalizacji zabytkowych dworców kolejowych i innych obiektów infrastruktury, przywracający im dawny charakter. PKP CARGO zaprezentowało działania na rzecz zabezpieczenia i zachowania dla kolejnych pokoleń zabytkowego taboru kolejowego. Spółka jest właścicielem Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Otacza znajdujące się w nim eksponaty stałą i fachową opieką konserwatorską. Organizuje w skansenie i w kilku parowozowniach w Polsce „Lato z parowozami”, cieszący się dużą popularnością cykl imprez edukacyjnych popularyzujących kolej zwłaszcza wśród młodego pokolenia, z których najbardziej znana jest wieńcząca ten cykl „Parowozjada”.

W trakcie kolejnych sesji konferencji nie mogło zabraknąć głosu przedstawicieli stowarzyszeń i klubów miłośników kolei, których pasją są zabytki kolejnictwa. Prowadzą skanseny, są aktywni w przestrzeni internetowej, uczestniczą w akcjach ratowania zabytkowego taboru kolejowego. Dzielili się doświadczeniami i opiniami, omawiając rolę organizacji społecznych w ochronie zabytków kolejnictwa oraz wykorzystaniu ich w rozwoju turystyki regionalnej.