Platforma zakupowa

Najlepszy kwartał w tym roku – dane finansowe Grupy PKP CARGO po dziewięciu miesiącach 2020 roku

Grupa PKP CARGO w trzecim kwartale 2020 roku wygenerowała 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 226,9 mln zł, a EBIT osiągnął wartość 36,6 mln zł. Pociągi Grupy przewiozły łącznie w trzecim kwartale 23,9 mln ton towarów, a wykonana praca przewozowa wyniosła 5,99 mld tkm.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku rynek towarowych przewozów kolejowych zmniejszył się o ponad 10 proc. w ujęciu rocznym – z 42,2 mld tkm w 2019 roku do 37,9 mld tkm w 2020 roku. Wpływ na tę tendencję nadal miały epidemia COVID-19 oraz założenia polityki klimatycznej, które ograniczają rynkowy popyt na przewozy w najważniejszych grupach towarów masowych, co uderza głównie w przedsiębiorstwa kolejowe o uniwersalnym profilu działalności, takie jak PKP CARGO.

Jednak po trudnym pierwszym i drugim kwartale 2020 roku Grupa PKP CARGO sukcesywnie odbudowuje swoje wyniki finansowe w ślad za rosnącymi przewozami. Przychody Grupy z tytułu umów z klientami w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 1,01 mld zł. Konsekwentnie kontynuowane są również działania oszczędnościowe we wszystkich kategoriach kosztów, a wynik operacyjny Grupy w trzecim kwartale uplasował się na poziomie 36,6 mln zł, przy -76,4 mln zł w poprzednim kwartale. Poprawa efektywności kosztowej pozwoliła także na znaczny wzrost wyniku EBITDA w relacji kw/kw. W trzecim kwartale 2020 roku EBITDA wyniosła 226,9 mln zł (116,7 mln zł w drugim kwartale 2020). Podobną tendencję kwartał do kwartału zauważyć można analizując wynik netto Grupy PKP CARGO, który w trzecim kwartale 2020 roku uplasował się na poziomie 15,6 mln zł przy wyniku -77,5 mln zł w drugim kwartale 2020.

– Odrabiamy straty, ale oczywiście nie uda się do końca roku zniwelować tych powstałych w pierwszych dwóch kwartałach – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Druga fala COVID-19 nie powinna być tak groźna dla kolejowych przewozów towarowych jak pierwsza, bo choć wprowadzone zostały w Polsce i innych krajach obostrzenia sanitarne, to jednak nie uderzyły one w przemysł, nie spowodowały przerwania łańcuchów dostaw obsługiwanych przez kolej – mówi prezes Warsewicz.

Grupa PKP CARGO zanotowała dotychczas także najlepszy kwartał tego roku pod względem pracy przewozowej, poprawiając r/r wyniki w dwóch kluczowych segmentach – w kategorii przewozów intermodalnych oraz w segmencie kruszywa i materiały budowlane. Praca przewozowa wykonana w segmencie przewozów intermodalnych w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,16 mld tkm, co oznacza wzrost o 5,7 proc. r/r. Wyraźnie widać, iż Grupa PKP CARGO konsekwentnie realizuje proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego. Ewidentnie świadczy o tym również fakt, iż w okresie ostatnich kilku miesięcy Grupa PKP CARGO zintensyfikowała działalność handlową, m.in. podpisała umowę z Krajową Spółką Cukrową na przewozy cukru do terminala w Gdańsku, oraz rozszerzyła ofertę połączeń intermodalnych – pod marką CONNECT OPERATOR uruchomiła pociągi operatorskie m.in. na trasie Warszawa-Gdynia-Warszawa i z Małaszewicz do terminali w różnych regionach Polski.

– Doskonale wstrzeliliśmy się z naszą ofertą w potrzeby rynku, bo gestorzy ładunków coraz chętniej korzystają z możliwości przewozu swoich towarów w kontenerach. To jest również przykład konsekwencji w działaniu, gdyż nie przerwaliśmy prac nad ofertą pociągów operatorskich mimo pierwszej fali pandemii, gdy były okresy spadku także przewozów kontenerów. Nie działaliśmy jednak pod wpływem chwili, gdyż patrzymy na rynek w długofalowej perspektywie i wiadomo było, że koniunktura na przewozy intermodalne ma stałą tendencję – dodaje prezes Czesław Warsewicz.

W sumie w trzecim kwartale 2020 roku praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO wyniosła 5,99 mld tkm wobec 6,67 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Warto zauważyć przy tym, że pomimo epidemii PKP CARGO International notuje tylko nieznaczny ubytek pracy przewozowej (-3,2 proc. r/r). Natomiast w segmencie przewozów intermodalnych spółka może się pochwalić aż 11,8-proc. wzrostem w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku i tym samym intermodal stanowi już prawie 37 proc. udziału w pracy przewozowej czeskiej spółki z Grupy PKP CARGO – dla całej Grupy ten wskaźnik zbliża się do 20 proc.