Platforma zakupowa

Marzysz o pracy na kolei? PKP CARGO funduje stypendia

PKP CARGO S.A. zaprasza do programu stypendialnego młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą związać się zawodowo z przewoźnikiem. W programie realizowanym przez Spółkę bierze udział prawie 40 szkół średnich w całej Polsce.

Program stypendiów realizowany jest w celu pozyskania nowych pracowników przede wszystkim do zespołów zajmujących się utrzymaniem taboru, zespołów drużyn manewrowych oraz zespołów drużyn trakcyjnych w PKP CARGO S.A. Skierowany jest on do uczniów, którzy poza tym, że osiągają dobre wyniki w zakresie nauczania ogólnego, to mogą się także pochwalić dobrymi rezultatami w kształceniu zawodowym.

Stypendystami mogą zostać uczniowie, którzy kształcą się w dwóch ostatnich rocznikach szkół technicznych lub uczniowie szkół branżowych II stopnia. Aby przystąpić do programu należy być pełnoletnim.

Ponadto stypendysta musi spełnić łącznie następujące kryteria:
a. Uzyskał średnią ocen nie niższą niż 3,3 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
b. Uzyskał średnią ocen z przedmiotów zawodowych nie niższą niż 3,0 w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium,
c. Wykazuje gotowość do współpracy z fundatorem stypendium na zasadach określonych w umowie stypendialnej,
d. Nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, co potwierdza właściwym zaświadczeniem lekarskim,
e. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenia można składać do 30 czerwca br. Formularze dostępne są w sekretariatach szkół, które biorą udział w programie.

Poniżej przedstawiamy listę szkół, których uczniowie będą mogli zgłosić chęć przystąpienia do programu stypendialnego:

Centralny Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego (d. „Kolejówka”) w Warszawie
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
3. Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku
4. Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
5. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
6. Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu

Dolnośląski Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu
2. Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie

Północny Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni
2. Technikum Kolejowe w Bydgoszczy
3. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy

Śląski Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu im. Rtm. Witolda Pileckiego
3. Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu im. Tadeusza Kościuszki
4. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
5. Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli

Południowy Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Technikum Nr 2 w Jaworznie
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Transportu Nr 4 w Sosnowcu
4. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica w Czechowicach-Dziedzicach
5. Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie
6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich
7. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Tarnowie
8. Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu
9. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
10. Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu
11. Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zachodni Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu
2. Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
3. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne przy Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu
4. Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
5. Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie
6. Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
7. Zespół Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
8. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Szczecinie
9. Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
10. Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyż Wielkopolski

Wschodni Zakład Spółki:
1. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
2. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej