Platforma zakupowa

Lider Trójmorza

Pozycja lidera rynku w obszarze „Trójmorza” i na unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku oraz wzrost udziałów na krajowym rynku przewozów kolejowych – takie cele na kolejne pięć lat stawia sobie Grupa PKP CARGO.

Zapisano je w Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023, którą przyjęła Rada Nadzorcza. Dokument określa, że do 2023 roku PKP CARGO ma stać się największym przewoźnikiem kolejowym – zarówno pod względem pracy przewozowej, jak i masy ładunków – na terenie Europy Środkowej i Południowej, czyli w obszarze „Trójmorza”. PKP CARGO stawia sobie także za cel zdobycie w tym samym czasie statusu lidera na Nowym Jedwabnym Szlaku w obszarze Unii Europejskiej. W kolejnych 15 latach, do 2038, ma być umacniana nasza pozycja wiodącego przewoźnika w obszarze „Trójmorza” i NJS. Te cele mamy osiągnąć dzięki przygotowaniu najbardziej konkurencyjnej oferty dla klientów i koordynacji ekspansji zagranicznej w ramach Grupy. Jednocześnie PKP CARGO będzie zwiększać swoje udziały w krajowych transportach kolejowych i w 2023 roku mamy odpowiadać za 65 proc. rynku mierzonego pracą przewozową.

Plany te odpowiadają oczekiwaniom akcjonariuszy, tym bardziej, że strategia zakłada, iż od 2019 roku coroczny zysk netto Grupy będzie na poziomie minimum 5 proc. przychodów, a od 2023 roku ten wskaźnik wzrośnie do minimum 8 proc. przychodów. Ponadto zakładane jest utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości indeksu WIG30.

Cele zapisane w dokumencie mamy osiągnąć przez realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych, dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru. Obszerna jest też lista narzędzi, które Grupa PKP CARGO zastosuje przy realizacji strategii. Chodzi m.in. o dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta, optymalizację procesów przewozowych i utrzymaniowych, cyfryzację, a także akwizycję na rynku polskim i zagranicznym.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., przypomina, że zapowiadał przygotowanie aktualizacji strategii Grupy PKP CARGO w momencie obejmowania swojego stanowiska w marcu br. – Jest to dla nas kluczowy dokument, wskazuje główne kierunki działań Grupy PKP CARGO. Strategia ma także konsolidować Grupę, spowodować, że ludzie będą się utożsamiali z naszą organizacją – podkreśla Czesław Warsewicz. Prezes wskazuje, że dokument odpowiada na wyzwania stojące przed PKP CARGO. – Dostosowujemy się do sytuacji na rynku. Dostrzegamy wymagania, jakie stawia przed nami globalizacja, a jednocześnie staramy się jak najlepiej wykorzystać rosnące znaczenie Polski w Europie, nasz wzrost gospodarczy i położenie Polski na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych – argumentuje Czesław Warsewicz.