Platforma zakupowa

„Kupuj” dla PKP CARGO. Analitycy prognozują przebicie 100 zł za akcję

Kapitalizacja PKP CARGO osiągnęła poziom blisko 4 mld zł, dzięki wzrostowi kursu walorów spółki o 10 proc. w ciągu pierwszego miesiąca bieżącego roku. Styczniowe oraz pierwsze lutowe rekomendacje wiodących domów maklerskich wskazywały KUPUJ albo TRZYMAJ w odniesieniu do akcji PKP CARGO. Większość z nich prognozowała, że papiery spółki w perspektywie najbliższych miesięcy mogą przekroczyć wartość 100 zł za akcję.

Skuteczna realizacja strategii rozwoju międzynarodowego oraz efektywnie wdrażana optymalizacja kosztów, w tym przeprowadzony z sukcesem Program Dobrowolnych Odejść, znalazły odzwierciedlenie w zainteresowaniu inwestorów spółką oraz styczniowych i pierwszych lutowych rekomendacjach. Analitycy byli zgodni, że cena akcji PKP CARGO będzie rosła. Tylko dwa domy maklerskie przy rekomendacji KUPUJ (BESI research) oraz TRZYMAJ (DI Investors) ustaliły cenę docelową na poziomie nieco niższym niż 100 zł (BESI: 98,90 zł oraz DI Investors: 97 zł). Z kolei Wood&Company, w raporcie z 30 stycznia, prognozuje, że cena ta wyniesie 107 zł, analitycy Ipopemy w raporcie z 27 stycznia wskazują, że może ona osiągnąć wartość nawet 109 zł, a Societe Generale 9 lutego ustalił cenę docelową na poziomie 104,00 zł.

Instytucja Data Rekomendacja Cena docelowa
Societe Generale 2015-02-09 Kupuj 104,00
DI Investors 2015-02-02 Trzymaj 97,00
Wood&Company 2015-01-30 Kupuj 107,00
Ipopema Securities 2015-01-27 Kupuj 109,00
Espirito Santo Investment Bank 2015-01-26 Kupuj 98,90

 – Inwestorzy doceniają naszą konsekwencję w realizacji strategii rozwoju i podnoszenia wartości spółki. Obecnie z sukcesem podjęliśmy trzy bardzo istotne przedsięwzięcia, w tym dwie duże akwizycje w Polsce i na rynku międzynarodowym oraz Program Dobrowolnych Odejść, dzięki któremu w najbliższych latach będziemy uzyskiwać w skali grupy oszczędności przekraczające 100 mln zł rocznie – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych. – Pod względem marży EBITDA, nasza firma już dziś jest jednym z najbardziej rentownych podmiotów transportowych działających w UE.

W 2015 roku motorem wzrostu PKP CARGO będzie realizacja planowanych akwizycji, przede wszystkim przejęcia Advanced World Transport. Umowę zakupu 80 proc. akcji czeskiego przewoźnika podpisano 31 grudnia 2014 r. Natomiast, 2 lutego br. PKP CARGO zawarło z KGHM wstępne porozumienie, dotyczące zakupu od miedziowego giganta 49 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans (PMT). Dla PKP Cargo inwestycja w PMT oznacza poszerzenie bazy klientów i możliwość bardziej efektywnego wykorzystania zaplecza taborowego. Transakcja, której finalizacja przewidziana jest na drugi kwartał 2015 roku, wzmocni pozycję PKP CARGO na krajowym rynku towarowych przewozów kolejowych.

Według danych GUS udział grupy PKP Cargo w rynku pod względem przewiezionej masy towarów wzrósł o ponad 2 pkt proc. r/r w grudniu ub.r. do 49,12 proc. Pod względem wykonanej pracy przewozowej udział grupy PKP Cargo wzrósł do 58,05 proc. w grudniu 2014 r. z 57,77 proc. rok wcześniej.