Platforma zakupowa

Koniec sporu zbiorowego w PKP CARGO

W ramach prowadzonego dialogu pomiędzy Zarządem a Stroną Społeczną,
w środę 11 lutego wypracowano porozumienie kończące spór zbiorowy w PKP CARGO. Stosowne dokumenty zostały podpisane po wielogodzinnych negocjacjach prowadzonych w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Środowe spotkanie było dwunastym na którym dyskutowano o postulatach.

Podczas negocjacji strony skupiły się na sześciu głównych kwestiach, m.in. wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów-instruktorów czy dodatku alokacyjnego dla pracowników, którzy w następstwie dostosowywania struktury zatrudnienia do bieżących potrzeb spółki, pracują poza miejscem zamieszkania.

– Po raz kolejny wspólnie ze stroną społeczną udowodniliśmy, że możemy dojść do porozumienia w ważnych dla pracowników naszej spółki kwestiach merytorycznych. Wypracowane porozumienie odzwierciedla także zmianę wewnątrz PKP CARGO. Chcemy być spółką elastyczną, szybko reagującą na potrzeby naszych klientów. Kończymy spór i wspólnie  realizujemy strategię rozwoju naszej firmy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

W ostatnich miesiącach PKP CARGO przeszło szereg zmian zwiększających efektywność działania. W 2014 roku przeprowadzono łączenie zakładów, pionizację struktury oraz konsolidację spółek zależnych odpowiedzialnych za naprawę taboru. Na przełomie 2014 i 2015 roku w PKP CARGO przeprowadzony został bardzo dobrze przyjęty przez pracowników Program Dobrowolnych Odejść, w wyniku którego 1 lutego firmę opuściło ponad 3 tysiące osób. Oszczędności z tego tytułu wyniosą min. 100 mln zł rocznie.

Zmiany te były przeprowadzone z poszanowaniem Paktu Gwarancji Pracowniczych, zawartego w 2013 roku. Na mocy tego porozumienia 95 proc. pracowników PKP CARGO obejmują wieloletnie gwarancje zatrudnienia. Dodatkowo, ponad 20 tys. pracowników otrzymało akcje pracownicze i w ramach tzw. premii prywatyzacyjnej jest akcjonariuszami Spółki z pełnym prawem do dywidendy. Akcje te będą mogły być sprzedane przez pracowników 30 października 2015 roku. Średnia wartość akcji w posiadaniu jednego pracownika to obecnie ok. 5 tys. zł (jest uzależniona od kursu akcji PKP CARGO na GPW).