Platforma zakupowa

Kolejowa współpraca północ-południe

PKP CARGO S.A. podpisało listy intencyjne dotyczące współpracy z Kolejami Litewskimi – Lietuvos Geležinkeliai i włoską spółką kolejową Mercitalia Rail. Trzej przewoźnicy mają jeden wspólny cel: rozwijanie kolejowych przewozów towarowych w paneuropejskim korytarzu transportowym północ-południe.

Ceremonia podpisania listów miała miejsce podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministra transportu i komunikacji Litwy Rokasa Masiulisa. Podpisy pod dokumentami złożyli: Czesław Warsewicz – prezes PKP CARGO S.A., Egidijus Lazauskas – zastępca dyrektora generalnego, dyrektor ds. transportu towarowego Lietuvos Geležinkeliai i Gian Paolo Gotelli – prezes Mercitalia Rail.

Intencją sygnatariuszy listów jest rozwijanie kolejowych przewozów towarowych na trasie korytarza transportowego północ-południe, który łączy państwa leżące na szlaku od Morza Bałtyckiego do Adriatyku i Morza Czarnego.

List podpisany przez PKP CARGO S.A. i Lietuvos Geležinkeliai precyzuje, iż strony będą rozwijać m.in. transgraniczny przepływ towarów między terminalami obu spółek oraz zwiększać ich zdolności przeładunkowe. PKP CARGO i LG będą również promować transportowanie towarów koleją, a zwłaszcza przewozy intermodalne. Działania opisane w liście mają spowodować, że do 2030 roku przynajmniej 30 proc. ładunków, które teraz wożone są między Polską a Litwą ciężarówkami, zostanie przejęta przez kolej, a do 2050 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć do 50 proc. – obecnie granicę litewską przekracza rocznie 2,5 mln ciężarówek.

Z kolei list podpisany przez PKP CARGO S.A. i Mercitalia Rail dotyczy rozwijania korytarza transportowego Polska – Włochy przez podnoszenie jakości usług na tym połączeniu. Chodzi m.in. o rozwijanie terminali i centrów logistycznych. Przewoźnicy powołają wspólną grupę roboczą (co najmniej po dwóch przedstawicieli każdej ze stron), której celem będzie m.in. przygotowanie nowej oferty produktowej odpowiadającej zapotrzebowaniu rynku w postaci nowych usług logistycznych i transportowych przy wykorzystaniu zasobów obu stron.

Strategiczne partnerstwo na kolei

Prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz podkreślił, że podpisane dzisiaj porozumienia otwierają nowe możliwości partnerstwa strategicznego w obszarze korytarza północ-południe. – Możemy pozytywnie wpłynąć na rozwój naszych firm, gospodarek naszych państw – powiedział Czesław Warsewicz.

Bardzo dobrych efektów współpracy z PKP CARGO spodziewają się kolejarze z Litwy i Włoch. Egidijus Lazauskas z Lietuvos Geležinkeliai nie krył, że jego spółka czekała „na ten moment, abyśmy mogli współpracować bez żadnych barier”. – Jest to dla nas ogromna szansa i powinniśmy wykorzystać korzystny trend, który dla nas powstał – stwierdził Lazauskas. Powiedział też, że liczy na podpisanie w niedalekiej przyszłości kolejnych dokumentów o współpracy z polską stroną.

Dla Mercitalia współpraca z Polską oznacza możliwość szerszej obecności w korytarzu północ-południe. – Korytarz Bałtyk-Adriatyk to jest część wielkiego rynku europejskiego, stąd wynika nasza chęć inwestowania na linii północ-południe – stwierdził Gian Paolo Gotelli, prezes Mercitalia Rail. – Czekam na przyszłe kontrakty, abyśmy mogli zaproponować nowe produkty naszym klientom – dodał Gotelli.

Politycy deklarują wsparcie

Wicepremier Gliński zapewnił, że kolej na pewno otrzyma wsparcie polskiego rządu w działaniach w korytarzu północ-południe, a to dlatego, że podpisane dzisiaj listy intencyjne są przejawem prowadzenia odważnej polityki gospodarczej. – Podpisujemy list z dwoma partnerami z Unii Europejskiej, który wyznacza nowe kierunki rozwoju transportu europejskiego. Transport europejski musi się rozwijać równomiernie we wszystkich kierunkach – podnosił Piotr Gliński. Dodał, że działania PKP CARGO, LG i Mercitalia Rail wpisują się w projekt Trójmorza i na tym porozumieniu na pewno zyskają wszystkie strony.

Minister transportu Litwy Rokas Masiulis zwrócił uwagę na to, że władze publiczne powinny wspierać kolej, gdyż jest to transport przyszłości. Choćby z tego powodu, że kolej zapewnia nam możliwości prowadzenia bardziej ekologicznego transportu. – Cieszę się, że zacieśniamy międzynarodową współpracę, jeśli chodzi o przewozy cargo, mają one ogromny potencjał, który powinniśmy wykorzystać – powiedział Masiulis.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że jego zdaniem współpraca między kolejowymi operatorami pozwoli im na lepsze wykorzystanie ich potencjałów. – Duży może więcej, porozumienia są niezbędne, aby uruchamiać te pokłady potencjału, które dotychczas w każdym z tych przedsiębiorstw transportowych jeszcze nie były eksploatowane – argumentował Adamczyk.

Wiceminister Andrzej Bittel, który w resorcie infrastruktury odpowiada za sprawy kolejowe, gratulował prezesom trzech spółek kolejowych sukcesu, który otwiera drogę do biznesowej współpracy. – Mam nadzieję, że efekty tej współpracy wkrótce zobaczymy już w konkretnych działaniach – stwierdził Andrzej Bittel.

Teraz kolej na V4

Następnym krokiem służącym rozwojowi transportu szynowego w korytarzu północ-południe jest zacieśnienie współpracy przedsiębiorstw kolejowych z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pierwsze decyzje w tej sprawie zapadną jutro podczas spotkania przedstawicieli kolei towarowych państw V4 w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji. Chodzi o memorandum o współpracy, które podpisze z polskiej strony Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO. Koleje słowackie będzie reprezentował Martin Vozár, prezes spółki ZSSK CARGO, węgierskie – Imre Kovács, prezes Rail Cargo Hungaria Zrt, a czeskie – Ivan Bednárik, szef Rady Dyrektorów České Dráhy Cargo.

Przewoźnicy zadeklarują wolę współpracy w celu rozwoju transportu kolejowego na terenie Grupy Wyszehradzkiej, co ma polegać m.in. na likwidowaniu barier w przewozach transgranicznych. Sygnatariusze porozumienia podkreślają, że chcą lepiej wykorzystywać potencjał rynku transportowego i deklarują też – z myślą o klientach – dążenie do podnoszenia jakości swoich ofert przewozowych.