Platforma zakupowa

Jerzy Sośnierz w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających kandydata na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A., Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła powołanie z dniem 1 maja 2018 r. Pana Jerzego Sośnierza w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Pan Jerzy Sośnierz w 1978 r. ukończył Technikum Hutnicze w Dąbrowie Górniczej na kierunku budowa maszyn górniczych. W 1979 roku odbył kurs na dyżurnego ruchu. W 2010 roku ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na Wydziale Administracji i Zarządzania- specjalność: administracja publiczna.
Pan Jerzy Sośnierz ma 40 – letnie doświadczenie w branży kolejnictwa. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. jako dyżurny ruchu w Bukownie, następnie został dyspozytorem w Jaworznie-Szczakowej, a po restrukturyzacji Spółki PKP CARGO dyspozytorem zmianowym w Katowicach. Współzałożyciel związku NSZZ „Solidarność” Koła w Bukownie, związany z NSZZ „Solidarność”, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego w Południowym Zakładzie PKP CARGO S.A. W czasie swojej kadencji był członkiem Prezydium Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., członkiem Rady Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., członkiem Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy oraz Delegatem na WZD Sekretariatu Transportowców.