Platforma zakupowa

Jak z Gdańska do Aten – pięć lat polsko-duńskiego partnerstwa intermodalnego

Operator logistyczny PKP CARGO Connect, największy w Polsce i wiodący w UE operator kolejowych przewozów towarowych PKP CARGO S.A. oraz globalny operator logistyczny A.P. Moller – Maersk mogą w tym roku poszczycić się pięcioletnią, nieprzerwaną i stabilną współpracą przy realizacji regularnych serwisów intermodalnych.

Ta niezwykle skuteczna i efektywna kooperacja zaowocowała realizacją 4300 pociągów intermodalnych, dzięki którym przewiezione zostało blisko 380 000 TEU. Ustawiając te przetransportowane kontenery w linii prostej, uzyskalibyśmy odcinek o długości około 2300 km; to mniej więcej tyle, co z Gdańska do Aten, przecinając Europę od północy Polski, po południe Grecji.

Rozpoczynając w 2015 roku alians podmiotów o znaczeniu strategicznym dla transportu intermodalnego, jednym z głównych założeń była nie tylko organizacja przewozów kontenerowych w korytarzu północ-południe, ale przede wszystkim stały wzrost tych przewozów wraz z rozwojem rynku. Wspólny projekt intermodalny zakładał organizację przewozów w relacji DCT Gdańsk – Sławków Euroterminal – DCT Gdańsk oraz DCT Gdańsk – Schavemaker Invest – DCT Gdańsk.

– Dziś, po pięciu latach współpracy, możemy powiedzieć, że udało nam się zwiększyć udział we wspólnych przewozach o jedną trzecią wolumenu, a było to możliwe do osiągnięcia przede wszystkim dzięki optymalizacji procesów przewozowych oraz wzroście efektywności usług. Kluczowym elementem pozostawało również zrozumienie potrzeb klienta oraz umiejętność odpowiedzi na jego oczekiwania, poprzez profesjonalizację naszych usług oraz budowanie fundamentów współpracy w oparciu o dobre praktyki i zaufanie – podkreśla Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO Connect.

Wspólną misją partnerów stało się organizowanie regularnego, niezachwianego serwisu intermodalnego, łączącego polskie porty morskie z południem kraju i cechującego się bezkonkurencyjnym standardem jakości. Zdynamizowanie współpracy, ułożenie procesów organizacji przewozów oraz komunikacji zaważyło na zajęciu pozycji lidera przez polsko-duńską unię – Grupę PKP CARGO i A.P. Moller – Maersk w obszarze jakości przewozów intermodalnych w Polsce.

– Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu w transporcie intermodalnym i jednym z jego najistotniejszych elementów jest transport kolejowy. Stworzyliśmy dla naszego partnera A.P. Moller – Maersk najbardziej konkurencyjną ofertę, ponieważ wiemy i rozumiemy, że zwiększanie efektywności naszych przewozów, przełoży się na osiągnięcie sukcesu naszego klienta. Opierając się na naszej wiedzy i doświadczeniu w organizacji transportu kolejowego oraz budując wzajemne relacje w biznesie, zdołaliśmy w ciągu tych pięciu lat zbudować solidny serwis intermodalny – dodaje prezes PKP CARGO Connect Ivan Ružbacký.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. zwraca uwagę, że współpraca z tak dużymi partnerami specjalizującymi się w morskich przewozach kontenerów to jeden z fundamentów rozwoju całej Grupy PKP CARGO. – Światowa gospodarka, wymiana handlowa opierają się na przewozach kontenerów. Z takimi ładunkami kojarzą się przewozy intermodalne, które są w tej chwili najdynamiczniej rosnącym segmentem ładunków na kolei. Grupa PKP CARGO uczyniła z intermodalu jedną ze swoich specjalizacji, na rynku będzie bowiem spadać podaż ładunków masowych, a rosnąć intermodalnych. Dlatego kooperacja z Maersk pomaga nam w budowaniu pozycji rynkowej naszej organizacji – podkreśla prezes Czesław Warsewicz.