Platforma zakupowa

Intermodalna specjalizacja PKP CARGO

Jednym z filarów strategii rozwoju przyjętej przez Grupę PKP CARGO jest intensywny rozwój Grupy jako wiodącego operatora logistycznego specjalizującego się w transportach intermodalnych. Jak wynika z danych dotyczących przewozów ładunków intermodalnych realizowanych przez Grupę w lutym 2019 roku, w sektorze tym cały czas utrzymuje się pozytywna tendencja. W lutym br. pociągami Grupy PKP CARGO przetransportowano 646 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 9,6 proc. w porównaniu z 2018 rokiem i aż o 24,9 proc. w stosunku do lutego 2017 roku.

Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie. Natomiast w okresie styczeń-luty przewozy te wyniosły 1,3 mln ton ładunków i były wyższe o 13,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku oraz o 25,7 proc. w porównaniu z 2017.

Generalnie jednak początek 2019 roku nie jest najlepszy dla branży kolejowej. W lutym br. transportem szynowym przewieziono ogółem 18,8 mln ton towarów (spadek o 2,8 proc. r/r). Był to najniższy miesięczny wolumen przewozów od lutego 2017 roku. Jednocześnie kolejowy rynek kurczył się trzeci miesiąc z rzędu (licząc rok do roku), choć tempo spadku w lutym było niższe niż w poprzednich miesiącach. Główną przyczyną był silny spadek przewozów konkurentów Grupy PKP CARGO (-3,4 proc. r/r), którzy przewieźli w poprzednim miesiącu 10,5 mln ton ładunków. Przewozy Grupy PKP CARGO były w tym okresie równe 8,3 mln ton, tj. także zmniejszyły się r/r, choć jednocześnie charakteryzowała je niższa dynamika spadku niż u konkurencji (-2,0 proc. r/r). Tym samym udział PKP CARGO w rynku wzrósł do niemal 44 proc.

– Kilka dni temu ogłaszaliśmy nasze wyniki za 2018 rok, które pokazały, iż umocniliśmy się na pozycji lidera polskiego rynku. Luty udowodnił, że ta tendencja została utrzymana – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W okresie styczeń-luty 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 16,8 mln ton towarów, co oznacza spadek w odniesieniu do ubiegłego roku o 3,6 proc. i jednocześnie jest wynikiem wyższym o 10,5 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku wyniosła 4,2 mld tkm i była niższa o 7,1 proc. niż w roku 2018 oraz o 6,6 proc. wyższa od osiągniętej w 2017 roku.

W lutym br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w Grupie PKP CARGO o 108 tys. ton wzrosły przewozy węgla kamiennego (+2,9 proc. – z 3,7 do 3,8 mln ton), które wynikały m.in. z przejęcia w całości przewozów do elektrociepłowni na południu kraju. Grupa w pierwszych dwóch miesiącach br. przewiozła 7,9 mln ton węgla kamiennego, co oznacza wzrost r/r o 2,5 proc.

W lutym 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła o 26 tys. ton ropy i jej przetworów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (+11,7 proc.). W pierwszych dwóch miesiącach tego roku przewozy w tym sektorze wzrosły o 12,4 proc. w porównaniu z ub.r.