Platforma zakupowa

Integracja polskiej logistyki

PKP CARGO ma potencjał i możliwości, aby stać się krajowym operatorem logistycznym. O roli takiego operatora dyskutowano podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja „Modelowanie procesów i systemów logistycznych” odbyła się już po raz 20. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Jej współorganizatorem w tym roku było PKP CARGO S.A. Naukowcy z ośrodków akademickich z całej Polski przedstawiali wyniki swoich badań nad różnymi aspektami logistyki, a jednym z wiodących tematów była dyskusja na temat roli PKP CARGO jako krajowego operatora logistycznego.

Taki operator byłby integratorem i koordynatorem sektora logistycznego. Prof. Mirosław Chaberek, szef katedry logistyki UG, powiedział, że choć teraz PKP CARGO koncentruje się na przewozie towarów, to jednak kolejnym etapem rozwoju spółki powinno być wykonywanie zadań krajowego operatora logistycznego. Chodzi nie tylko o przewóz ładunków i rzeczy, ale także zadbanie o ich pełną obsługę „od drzwi do drzwi”. Teraz często nasze firmy są tylko podwykonawcami takich usług dla zagranicznych podmiotów.

Mirosław Chaberek wyjaśnił, że krajowy operator przejąłby rolę tzw. wieży kontrolnej w logistyce, która dysponuje bazą danych od firm przewozowych, terminali intermodalnych lądowych i morskich, magazynów itd. I kieruje do nich strumienie ładunków. Nie ma więc tu mowy o tym, że krajowy operator logistyczny przejmuje rynek od innych podmiotów, a wręcz przeciwnie, zapewnia im kontrahentów. – Krajowy operator nie będzie dysponował wszystkimi zasobami logistycznymi, ale będzie integratorem rynku. PKP CARGO ma pewne zasoby, chce się skupiać na ofercie, zapewnieniu najbardziej konkurencyjnej usługi. Musimy tak zarządzać zasobami, aby były jak najbardziej racjonalnie wykorzystywane – stwierdził Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Uczestnicy konferencji przekonywali, że Polska powinna jak najszybciej przystąpić do prac nad stworzeniem krajowego systemu wsparcia logistycznego, który zawierałby szereg komponentów, takich jak infrastruktura liniowa i punktowa, otoczenie prawne i wspomniana wcześniej wieża kontrolna. – Rząd powinien być zainteresowany budową takiej wieży, bo inaczej zrobią to za nas inni – podkreślił prof. Mirosław Chaberek. I wyjaśnił, że wieżę łatwiej będzie zorganizować w oparciu o duży podmiot, stąd też wskazanie na PKP CARGO.

Z kolei prof. Andrzej Grzelakowski (Uniwersytet Morski w Gdyni) jest zdania, że powierzenie PKP CARGO roli krajowego operatora logistycznego wynikać powinno również z tego, że spółka jest coraz mocniej obecna na rynkach międzynarodowych przez działalność swojego podmiotu zależnego PKP CARGO INTERNATIONAL, który operuje na rynkach państw Trójmorza. Dla Polski zaś strategiczne znaczenie ma właśnie obsługa logistyczna europejskich korytarzy handlowych i Nowego Jedwabnego Szlaku, a NJS jest również ważną częścią strategii rozwoju Grupy PKP CARGO.

Wyjść z pułapki średniego rozwoju

Podczas debaty podniesiony został także temat związku logistyki z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. SOR zakłada bowiem reindustrializację Polski, podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, zwiększanie eksportu. Chodzi generalnie o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i podnoszenie poziomu zamożności Polaków i wejście naszego kraju do grona najbardziej zamożnych państwa świata. W tej chwili pod względem wielkości PKB na głowę mieszkańca zajmujemy dopiero 62. miejsce w świecie. Prezes Warsewicz podkreślił, że gwarancję stabilnego, silnego wzrostu gospodarczego daje rozwój przemysłu, usług, a tego z kolei nie da się osiągnąć bez stworzenia efektywnego krajowego systemu wsparcia logistycznego. – Chcemy uniknąć pułapki średniego rozwoju, aby nie stać się ofiarą stagnacji – mówił Czesław Warsewicz.

Prezes PKP CARGO wyjaśnił, że obecny model rozwoju gospodarki pokazuje, iż konkurują ze sobą nie przedsiębiorstwa ani kraje, ale łańcuchy dostaw, które często są złożone z setek i tysięcy elementów składowych. Te łańcuchy wymagają zaś perfekcyjnie działającej logistyki na każdym szczeblu wytwarzania wszelkiego rodzaju dóbr. – Rozwój logistyki umożliwi również budowanie coraz silniejszej pozycji na polskim i światowym rynku naszych narodowych czempionów i kreowanie ich globalnych marek – powiedział prezes Warsewicz.

Ale dbanie o rozwijanie logistyki jest ważne nie tylko z gospodarczego puntu widzenia. – Logistyka obsługuje każdą działalność człowieka, jej poziom będzie rzutował także na szereg usług społecznych ważnych dla mieszkańców, takich jak ochrona zdrowia, kultura czy opieka społeczna – dodał Czesław Warsewicz.