Platforma zakupowa

Imponujący wzrost udziału rynkowego PKP CARGO w lutym, silne wzrosty w intermodalu

Odbicie na rynku przewozów węgla i zwiększenie wolumenu transportowanych kruszyw przyczyniło się do dobrych wyników przewozowych Grupy PKP CARGO w lutym. Spółka przewiozła łącznie 7,5 mln ton ładunków, co przełożyło się na wzrost udziału rynkowego o ponad 3 pkt proc. do poziomu 49,2 proc. Podobnie jak w styczniu, silną dynamikę wzrostu, tym razem o 8 proc. w ujęciu rocznym, PKP CARGO odnotowało w segmencie przewozów intermodalnych.

Z danych GUS wynika, że pod względem masy rynek skurczył się w lutym o 1,4 mln ton w ujęciu rocznym. Natomiast pod względem wykonanej pracy przewozowej rynek zwiększył się o 2,4 proc. do 3,6 mld tonokilometrów. W tym czasie Grupa PKP CARGO zwiększyła prace przewozową do 2 mld tonokilometrów, dzięki czemu jej udział rynkowy utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie 56,8 proc.

Na przewozy PKP CARGO wciąż negatywnie oddziałuje sytuacja na Ukrainie. Widać to w wynikach przewozowych transportowanych stamtąd wcześniej metali.Widocznej poprawie w lutym uległa natomiast sytuacja na rynku transportu węgla, w szczególności w relacjach portowych. Ponadto od lutego PKP CARGO samodzielnie realizuje m.in. przewozy polskiego węgla do Niemiec. Istotnym czynnikiem poprawy wyników jest także rozpoczęcie sezonu zwiększonych przewozów kruszyw.

Podtrzymana została pozytywna tendencja w przewozach kontenerów – w styczniu PKP CARGO zwiększyło przewozy intermodalne w ujęciu rocznym o 8 proc. To efekt nowych umów i wprowadzonych produktów. Przykładowo, od kilku miesięcy działa uruchomiony przez PKP CARGO pociąg operatorski (regularne połączenie), kursujący między Franowem a portem w Gdańsku. Obecnie w tygodniu kursuje pięć takich pociągów.

– Nasza strategia działania przynosi efekty. Wzrost udziału o 3 punkty procentowe na pełnym wyzwań rynku potwierdza, że PKP CARGO dysponuje unikalnym know-how i zasobami taborowymi dostosowanymi do potrzeb i wymagań naszych Klientów – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – W lutym odżył transport węgla, ruszyły też przewozy kruszyw. Szczególnie cieszą nas dane o dynamice wzrostu intermodalu, świadczące o dobrym przyjęciu przez klientów nowych rozwiązań, takich jak pociąg operatorski. Pracujemy nad nowymi produktami, które pozwolą Grupie PKP CARGO systematycznie umacniać pozycję w tym najbardziej perspektywicznym segmencie rynku – dodaje Jacek Neska.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku na poziomie 49 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Pod względem przewiezionej masy udział Grupy PKP CARGO rósł przez siedem miesięcy z rzędu, od czerwca do grudnia 2014 roku, a pod względem pracy przewozowej przez cztery miesiące, od września do końca 2014 roku.