Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO wspiera tworzenie łańcuchów logistycznych

Spółki z Grupy PKP CARGO - Centrum Logistyczne Małaszewicze i Centrum Logistyczne Medyka- Żurawica przystąpiły do Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Celem Porozumienia jest wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód-zachód , północ –południe Europy oraz z Azji, a także wsparcie kreowania projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki.

Stronami Porozumienia, które podpisano 10 maja br. w Warszawie, są PKP S.A. oraz 11 czołowych firm zarządzających terminalami i centrami logistycznymi w Polsce. Poza dwoma centrami logistycznymi z Grupy PKP CARGO do Porozumienia przystąpił m.in. także Euroterminal Sławków, którego udziałowcem jest PKP CARGO S.A.

Jak powiedział Bogusław Marciniec, Prezes Zarządu CL Medyka-Żurawica, realizacja założeń Porozumienia przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju biznesowego uczestniczących w nim stron oraz ułatwi nawiązywanie współpracy z firmami, będącymi dysponentami ładunków. Zdaniem Jarosława Tarasiuka, Prezesa Zarządu CL Małaszewicze, zainicjowana współpraca i wymiana doświadczeń między stronami Porozumienia jest szczególnie cenna dla Małaszewicz, które stały się w ostatnich kliku latach bramą do Europy na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Warto przypomnieć, że Centrum Logistyczne Małaszewicze przystąpiło do realizacji projektu dotyczącego przeprowadzenia prac budowlano-montażowych w terminalu intermodalnym wraz zakupem urządzeń technicznych, maszyn i sprzętu z możliwym dofinansowaniem ze środków unijnych do 50 proc kosztów. Z takich środków na wsparcie prac przygotowawczych i III etapu budowy korzysta także multimodalny terminal kontenerowy w Paskowie należący do AWT a.s. z Grupy PKP CARGO, jeden z głównych terminali przeładunkowych kontenerów w Europie Środkowej. Będąc dobrze skomunikowany z siecią terminali w Polsce i z głównymi portami europejskimi, powinien w przyszłości odgrywać główną rolę w logistycznym trójkącie Adriatyk – Bałtyk – Morze Północne, stając się głównym hubem na jego południowej flance.

– Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju usług logistycznych zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Zawarte Porozumienie ułatwi współpracę polskich operatorów w tworzeniu łańcuchów logistycznych z wykorzystaniem europejskich korytarzy transportowych. Grupa PKP CARGO, jako jeden z głównych graczy na globalnym rynku, chce jak najpełniej wykorzystywać istniejące efekty synergii, aby poprawiać efektywność swojej działalności i odpowiadać na zapotrzebowanie naszych klientów – powiedział Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.