Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO rozwija ekspansję w Europie

Advanced World Transport (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, podpisała dzisiaj w Lublanie umowę nabycia 80 procent udziałów w słoweńskiej spółce Primol-Rail. W ten sposób Grupa zwiększa swoją obecność na rynkach południowej Europy.

Przejęcie większościowego pakietu firmy Primol-Rail, która jest na etapie pozyskiwania licencji na wykonywanie kolejowych usług przewozowych na terenie Słowenii, otwiera przed Grupą PKP CARGO nowe możliwości zwiększenia przewozów w kierunku północ-południe Europy. Ponieważ Grupa ma licencję na samodzielne wykonywanie przewozów na terenie Czech, Słowacji, Węgier i Austrii, będzie mogła w przyszłości wykorzystywać tylko jedną wielosystemową lokomotywę prowadzącą składy pociągów z Polski aż do granicy słoweńsko-włoskiej i do słoweńskiego portu Koper, jednego z największych portów na Adriatyku.

Dotychczas AWT obsługiwało około 10 pociągów tygodniowo w relacjach do granicy ze Słowenią, gdzie skład przejmował lokalny przewoźnik-poddostawca. Liczbę takich pociągów będzie można zwiększyć, co wpłynie na wzrost przewozów Grupy PKP CARGO między państwami leżącymi od Bałtyku po Adriatyk.

– Mamy satysfakcję, że podpisana dzisiaj umowa stwarza możliwości wejścia Grupy PKP CARGO na nowe rynki z atrakcyjniejszą ofertą przewozową i zwiększenia wolumenu przewozów – powiedział Maciej Walczyk, prezes Zarządu AWT.

– Cieszymy się z nabycia udziałów słoweńskiego partnera. Jest ono odpowiedzią na przyjętą ostatnio strategię Grupy PKP CARGO, w której nacisk stawiamy na akwizycje na rynkach zagranicznych oraz wzrost naszego zaangażowania w przewozach między krajami Trójmorza – podkreślił Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Na zdjęciu (od prawej strony): Maciej Walczyk, prezes Zarządu AWT, Jiří Minka, członek Zarządu AWT oraz Matjaž Mesec, dyrektor Primol-Rail

Aktualizacja informacji: 10.12.2018 r., g. 15.10