Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO pozostaje zdecydowanym liderem na rynku przewozów towarowych w Polsce

W kwietniu br. łączna masa przewiezionych koleją towarów wyniosła 18,49 mln ton, czyli o 0,42 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wykonana praca przewozowa wzrosła o 4,39 proc., do poziomu 4,17 mld tonokilometrów. W okresie czterech miesięcy 2014 roku udział Grupy PKP CARGO w rynku pod względem przewiezionej masy wyniósł 47,11 proc., a pod względem pracy przewozowej 57,07 proc.

Grupa PKP CARGO pozostała liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. W stosunku do wyników z analogicznego okresu pierwszych czterech miesięcy 2013 roku udział pod względem masy nieznacznie spadł o 0,45 punktu procentowego, natomiast pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 2,06 punktu procentowego.

Na kolejnych miejscach pod względem przewiezionej masy znalazły się: DB Schenker Rail Polska (19,14 proc), PKP LHS (4,9 proc., wzrost z 4,34 proc. przed rokiem), Lotos Kolej (4,31 proc., wzrost z 3,73 proc.) oraz Freightliner PL (3,42 proc., wzrost z 1,39 proc. przed rokiem).

W przypadku DB Schenker Rail dane są nieporównywalne, ponieważ dane z 2014 odnoszą się do spółki DB Schenker Rail Polska, a dane z 2013 roku uwzględniają udział dla całej Grupy. Podobnie jest w przypadku Grupy CTL, która w danych UTK z 2014 roku uwzględniana jest jako trzy spółki (CTL Logistics, CTL Rail, CTL Train z udziałami odpowiednio: 3,21 proc., 0,94 proc., oraz 1,99 proc.).

Pod względem pracy przewozowej udział Grupy PKP CARGO w rynku wyniósł 57,07 proc. (spadek z poziomu 59,13 proc.). Pod względem pracy przewozowej wiceliderem rynku jest spółka Lotos Kolej z udziałem 8,35 proc. (przed rokiem 7,15 proc.), na trzecim miejscu uplasował się PKP LHS (7,36 proc. w porównaniu do 7,22 proc. przed rokiem), na kolejnym DB Schenker Rail z udziałem 5,57 proc. oraz CTL Logistic z udziałem 5,05 proc.

Podobnie jak dla masy dane DB Schenker Rail i CTL Logistics są nieporównywalne ze względu na zmianę przez UTK metodyki prezentacji wyników. W przypadku pracy przewozowej Grupy CTL publikowane są obecnie jedynie wyniki dwóch spośród ośmiu spółek Grupy.

– Kondycja rynku przewozów towarowych jest pochodną sytuacji w segmencie węgla. Widać to po udziałach graczy silnie uzależnionych od tego co się dzieje w tej części rynku. Dla przykładu, na rynku brakuje zleceń na przewóz węgla na eksport. Podejmujemy starania w celu dywersyfikacji źródeł przychodów i elastycznego podejścia do klientów. Jestem przekonany, że nasze działania w ciągu kilku miesięcy przyniosą efekt – mówi Jacek Neska, członek zarządu ds. handlowych.

Zgodnie z danymi UTK na rynku przewozów towarowych w 2014 roku przewozy towarowe realizuje 60 przewoźników.