Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO na targach w Monachium

Rozmowy na temat rozwoju przewozów intermodalnych zdominowały pierwszy dzień pobytu przedstawicieli Grupy PKP CARGO na międzynarodowych targach logistyki, mobilności, IT i zarządzania systemami zaopatrzenia „Transport Logistic 2019” w Monachium.

Spotkania dotyczyły poszerzania oferty dla klientów zainteresowanych obsługą ładunków wpływających do i wypływających z europejskich portów, jak i korzystających z transportu lądowego biegnącego Nowym Jedwabnym Szlakiem. Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. rozmawiał o możliwościach rozwijania współpracy z chińskim Cosco Shipping Lines – to jeden z największych na świecie armatorów specjalizujących się w morskich przewozach kontenerów. Spółka z Szanghaju posiada ponad 300 kontenerowców o łącznej ładowności 1,64 miliona TEU i jest znaczącym operatorem na szlakach handlowych między Chinami a Europą. – Transport towarów statkami z Dalekiego Wschodu do Europy trwa 50-60 dni, potem kolejne dni zajmuje rozładunek kontenerów w portach i ich przewóz do odbiorców w różnych państwach Europy. Stronie chińskiej zależy na tym, aby ten proces usprawnić i maksymalnie skrócić, co otwiera pole do naszej współpracy – mówi Czesław Warsewicz. – PKP CARGO realizuje strategię rozwijania przewozów intermodalnych na europejskim szlaku północ-południe i w kierunku Europy Zachodniej, chcemy też w coraz szerszym stopniu pełnić rolę operatora logistycznego i te czynniki powodują, że PKP CARGO jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla zagranicznych podmiotów – dodaje.

Prezes Warsewicz zwraca uwagę, że zainteresowanie współpracą ze strony chińskich przedsiębiorstw wynika też z faktu, iż PKP CARGO planuje otwarcie w Państwie Środka spółki zależnej lub przedstawicielstwa, którego zadaniem będzie obsługa klientów nadających ładunki z Chin do UE.

W Monachium doszło też do kolejnej tury rozmów PKP CARGO z Duisburger Hafen AG (Duisport), operatorem portu rzecznego w Duisburgu na Renie, które są pokłosiem podpisania w kwietniu listu intencyjnego między obiema spółkami na temat rozbudowy połączeń intermodalnych między Polską a Niemcami. Na obecnym etapie strony ustalają treść umów biznesowych, których efektem ma być przede wszystkim poprawa jakości obsługi klientów i żeby to osiągnąć konieczne jest przygotowanie takiej oferty usługowej, która przyczyni się do skrócenie czasu i zmniejszenia kosztów przewozu i przeładunku towarów. – Rosną przewozy kolejowe na Nowym Jedwabnym Szlaku, tym samym rośnie też pozycja i znaczenie PKP CARGO oraz portu w Duisburgu w tej wymianie handlowej. Przez Polskę kierowana jest bowiem większość pociągów z Chin, a Duisburg jest końcowym hubem NJS – stwierdza Czesław Warsewicz. – Na pewno potoki tych ładunków będą coraz większe i wspólnie musimy zadbać o to, aby kontenery sprawnie się przemieszczały między Państwem Środka a Polską, Niemcami i innymi państwami UE – mówi prezes.

Odmienny charakter miały natomiast rozmowy PKP CARGO z DB CARGO. Ogniskowały się one wokół wyzwań, przed jakimi stają koleje towarowe w Unii Europejskiej. UE postuluje m.in., aby do 2030 roku aż 30 proc. wszystkich towarów było przewożonych koleją, co jest poważnym wyzwaniem.