Platforma zakupowa

Eksperci PWC chwalą zmiany w Grupie PKP

Grupa PKP została oceniona także przez niezależną firmę konsultingową. Eksperci PwC przeanalizowali strategię i zmiany wprowadzone w Grupie PKP w ciągu ostatnich 3 lat. Do największych osiągnięć zaliczyli m.in. udaną prywatyzację PKP Cargo, która umożliwiła spłatę większości historycznego zadłużenia PKP. Od roku 2012 dług netto został zredukowany o 80%. Analitycy PwC docenili dynamicznie rosnące nakłady na inwestycje, coraz wyższy poziom wykorzystania środków unijnych oraz osiągnięcia w obszarze poprawy bezpieczeństwa i wzrost przychodów ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Od trzech lat realizowana jest strategia Grupy PKP, która opiera się na 4 filarach: klient, bezpieczeństwo, inwestycje i zarządzanie. W każdym z tych obszarów wdrożono szereg usprawnień, które przełożyły się na poprawę jakości obsługi podróżnych. Łączne inwestycje Grupy w unowocześnienie polskich kolei w latach 2012-2014 wyniosły 19 mld zł,w tym roku realizowane są kolejne o wartości 11 mld zł. W kolejnych latach Grupa PKP będzie kontynuować działania we wszystkich wyżej wymienionych obszarach i dążyć do uzyskania jeszcze lepszych wyników satysfakcji klienta.

Po pierwsze klient

W styczniu br. PKP Intercity odnotowało pierwszy od lat wzrost liczby klientów korzystających z usług przewoźnika. Marzec był kolejnym, trzecim miesiącem z rzędu, w którym wzrosła liczba pasażerów
w komunikacji krajowej. Przewoźnik odnotował wzrost na poziomie 12%. Osiągane wyniki są rezultatem grudniowej inauguracji pociągów Pendolino i znacznego skrócenia czasu przejazdów na wielu trasach
w całej Polsce.

Szybsza podróż to tylko jedna z wielu zmian, jakie wprowadzono z myślą o podróżnych. PKP Intercity prowadzi obecnie największy w historii spółki program inwestycyjny. Dzięki niemu do końca 2015 r. większość pociągów PKP Intercity będzie nowych lub zmodernizowanych. Z myślą o pasażerach przewoźnik usprawnił również obsługę w kasach, m.in. dzięki systemowi jednej kolejki. Poprawiła się także informacja pasażerska, zmiany w tym zakresie dostrzega już 55% badanych. Podróżni zauważają też wyższy komfort podróży. To efekt dodatkowych usług wprowadzonych przez Grupę PKP, takich jak możliwość zakupu biletu przez Internet, planowanie podróży przez aplikację IC Mobile Navigator, czy darmowe Wi-Fi na ponad 120 dworcach i w wybranych składach.

Po drugie bezpieczeństwo

Miniony rok był najbezpieczniejszy w historii polskiej kolei. To rezultat działań podejmowanych przez Grupę PKP w latach 2012-2014. Tylko w tym czasie zmodernizowano 3600 km torów, 2744 rozjazdy
i 1070 przejazdów kolejowo-drogowych. Na wyremontowanych liniach montowane są nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, które bezpośrednio podnoszą poziom bezpieczeństwa. PKP S.A.
w ponad 130 obiektach zainstalowała w ostatnich latach monitoring. Ponad 200 dworców zostało objętych ochroną przez firmy, które muszą spełniać wysokie wymagania. Na wzrost bezpieczeństwa wpłynęły również regularne patrole Straży Ochrony Kolei, które prowadzone są w pociągach i na największych dworcach.

Po trzecie inwestycje

Ponad 3600 km zmodernizowanych torów, 4000 km linii kolejowych z podniesioną prędkością przejazdu pociągów, blisko 500 odnowionych peronów i ponad 60 nowych lub wyremontowanych dworców.
To efekty inwestycji przeprowadzonych przez Grupę PKP w latach 2012 – 2014. Łączne wydatki na ten cel od 2012 do końca 2015 roku wyniosą ponad 30 mld zł. Dzięki prowadzonym pracom inwestycyjnym Grupa PKP oferuje atrakcyjne czasy przejazdu, a także lepiej wyposażone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dworce i perony.

Po czwarte zarządzanie

Nowa strategia to przede wszystkim nowe podejście do sposobu zarządzania. Wprowadzone
w ostatnich 3 latach zmiany korzystnie wpłynęły na poprawę efektywności w tym obszarze. Uporządkowano strukturę, skoordynowano działania poszczególnych podmiotów. W efekcie odnotowano znaczącą poprawę wyników finansowych. PKP S.A. istotnie przyspieszyła procesy prywatyzacyjne spółek z Grupy. Dzięki środkom z prywatyzacji oraz sprzedaży nieruchomości udało się znacząco zredukować historyczne zadłużenie PKP. W kwietniu 2012 dług netto wynosił 4 mld zł, a pod koniec 2014 było to już 0,8 mld zł. Nowe podejście do zarządzania pozwoliło Grupie PKP m.in. na osiągnięcie oszczędności na poziomie 60 mln zł z tytułu powołania Grupy Zakupowej, 125 mln zł dzięki integracji działów wsparcia oraz 20 mln zł z tytułu przeprowadzonych audytów i wykrytych nieprawidłowości.

Najważniejsze wnioski z raportu PwC.

Najnowsze wyniki badań satysfakcji klienta PKP