Platforma zakupowa

Drony PKP CARGO wylatały setki godzin, dobre doświadczenia przewoźnika zaprezentowane w Londynie

Od kilku miesięcy PKP CARGO wykorzystuje drony do ochrony swoich pociągów przed kradzieżami. Efekty przerosły oczekiwania przewoźnika, ilość kradzieży spadła o kilkadziesiąt procent. Drony zostały użyte już także poza granicami kraju. Doświadczenia PKP CARGO z użyciem dronów zostały zaprezentowane na konferencji „Secure Transportation Conference” w Londynie.

Konferencja „Secure Transportation Conference” to największe wydarzenie branży transportowej poświęcone bezpieczeństwu przewozów, wzięło w niej udział około 5 tys. specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, w tym delegacje rządowe z 36 krajów.

PKP CARGO w ramach prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności kładzie nacisk na zapobieganie kradzieżom. Dzięki wyspecjalizowanej komórce w Biurze Bezpieczeństwa i Audytu spółka osiąga wymierne efekty, które znajdują potwierdzenie w liczbach.

– W 2014 roku powołaliśmy Zespół Przeciwdziałania Zagrożeniom, którego podstawowym celem jest walka z kradzieżami z pociągów PKP CARGO. Efekty przerosły nasze oczekiwania – mówi Maciej Borecki, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu w PKP CARGO S.A. – Od stycznia do października tego roku wartość skradzionych przesyłek i towarów z naszych pociągów spadła o blisko 65 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku. Jednocześnie liczba kradzieży zmniejszyła się o 55 proc. – dodaje Maciej Borecki.

PKP CARGO wykorzystuje dwa typy dronów. Pierwszy z nich, „Phantom III”, jest wyposażony w kamerę 4K i ma około pół metra rozpiętości ramion. Służy do wykonywania lotów patrolowych wspierających przejazdy składów PKP CARGO i pomaga chronić pociągi zatrzymane przez złodziei. Obecność drona nad pociągiem zniechęca przestępców do kradzieży (np. wysypywania węgla z wagonów). Urządzenie to działa też prewencyjnie, odstraszając osoby przebywające nielegalnie na terenach kolejowych w pobliżu pociągów. Średni nalot „Phantomów” w kwartale wynosi około 3 tys. minut.

Drugi typ dronów w PKP CARGO to „Eagle”, o rozpiętości ramion około jednego metra. Są one wykorzystywane przede wszystkim do patrolowania rozległych obszarów z dużej wysokości. Drony te są wyposażone w dwie kamery. Pierwsza ma duży zoom optyczny, umożliwiający nagranie twarzy złodziei w bardzo dobrej jakości nawet z kilkuset metrów. Pracę nocą ułatwia druga kamera, termowizyjna. Dzięki niej operatorzy dronów są w stanie rozpoznać sylwetkę człowieka z odległości nawet dwóch kilometrów. Średni kwartalny nalot urządzeń „Eagle” wynosi około 1,8 tys. minut.

Maksymalna prędkość dronów PKP CARGO to 60 km/h. Nieprzypadkowo dobrana kolorystyka tych urządzeń oraz duża wysokość obserwacyjna sprawiają, że są one praktycznie nie do wykrycia dla złodziei. Drony rejestrują obraz w pobliżu składów i przesyłają go w czasie rzeczywistym do siedziby Zespołu Przeciwdziałania Zagrożeniom.

PKP CARGO od niedawna zaczęło także wykorzystywać drony do sprawdzania stanu wagonów użytkowanych przez klientów. W krótkim czasie można w ten sposób skutecznie skontrolować dziesiątki wagonów.

Operatorami dronów są osoby, które przeszły specjalne szkolenie. Obejmuje ono m.in. prawo lotnicze, procedury operacyjne i zasady wykonywania lotów. Operatorzy odbyli też zajęcia praktyczne z pilotażu, i następnie zdali egzaminy państwowe potwierdzone certyfikatami i świadectwami kwalifikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To niezbędne, aby pilotować drony w Polsce.

Na co dzień pracownicy Biura Bezpieczeństwa współpracują z Policją, Strażą Ochrony Kolei, a nawet Służbą Więzienną. Nierzadko współpraca wykracza poza granice Polski. W ostatnim czasie podczas rutynowego patrolu w strefie przygranicznej operatorzy PKP CARGO dostrzegli zorganizowaną grupę złodziei zasadzających się na pociąg kontenerowy z towarami o dużej wartości. Dzięki szybkiej reakcji oraz dobrej współpracy ze służbami, w tym również po stronie południowego sąsiada, sprawców ujęto. Część z nich została aresztowana, niektórzy mają dozór kuratora.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 55 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Poza przewozem towarów koleją, Grupa PKP CARGO jest również spedytorem oraz operatorem terminali i bocznic. Zajmuje się także naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.