Platforma zakupowa

Dobre wyniki PKP CARGO w październiku – dane GUS

Grupa PKP CARGO po dziesięciu miesiącach 2015 roku przyspiesza – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W październiku operatorzy kolejowi przewieźli 694 tys. ton więcej, niż we wrześniu, z czego 513 tys. ton było udziałem PKP CARGO. W październiku udział Grupy w rynku zwiększył się o 0,8 pkt. proc. w masie i 1,9 pkt. proc. w pracy w porównaniu do września.

Po dziesięciu miesiącach w Polsce przewieziono koleją 185,72 mln ton towarów, o 3,7 mln ton mniej (-1,9%), niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Narastająco po dziesięciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy wyniósł 48 proc. (-0,4 pkt. proc. rdr), a licząc pracą przewozową 56 proc. (-1 pkt. proc. rdr). W samym październiku udział Grupy PKP CARGO wyniósł 48,9 proc. pod względem masy (-0,9 pkt. proc. rdr) i 57 proc. pod względem pracy (-0,9 pkt proc. rdr).

W porównaniu do poprzedniego roku, za mniejsze przewozy w październiku odpowiadają m.in. utrzymujące się spadki na rynkach kamienia (-440 tys. ton rdr) i koksu (-118 tys. ton rdr). Niższe przewozy kruszyw to efekt opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a słabsza dynamika na rynku koksu jest pochodną mniejszych przewozów w eksporcie.

Do wzrostu udziału rynkowego Grupy w porównaniu do września 2015 roku przyczyniły się m.in. większe przewozy węgla kamiennego (+279 tys. ton), metali (+96 tys. ton) i drewna (+61 tys. ton). Te pierwsze to efekt zwiększonego zapotrzebowania producentów energii energetycznej, odbudowujących swoje zapasy. Wyższe przewozy metali wynikają z rosnącego zapotrzebowania klientów przy jednoczesnym zwiększeniu przewozów z Ukrainy. Za wzrost w segmencie drewna odpowiadają m.in. liczniejsze przewozy importowe z Białorusi.

W październiku Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 10,36 mln ton towarów, o 3,9 proc. Mniej, niż rok wcześniej. Narastająco po dziesięciu miesiącach wynik ten wynosi 89,23 mln ton (-2,7 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w październiku wyniosła 2,73 mld tkm (+1,4 proc. rdr), a narastająco po dziesięciu miesiącach 23,47 mld tkm (-1,5 proc. rdr).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.