Platforma zakupowa

Dane GUS – bardzo dobry maj dla PKP CARGO

W maju 2015 roku Grupa PKP CARGO zanotowała wzrosty zarówno w przewozach, jak i udziale rynkowym – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu pracy przewozowej, Grupa miała 57,1 proc., a pod względem masy 48,3 proc. Rok do roku oznacza to wzrost o odpowiednio 0,8 i 0,9 pkt proc. W maju PKP CARGO przewiozło więcej węgla oraz rud żelaza. Zwiększył się także transport ropy i jej przetworów w relacjach międzynarodowych.

Narastająco po pięciu miesiącach udział w rynku Grupy PKP CARGO pod względem masy wyniósł 48,02 proc. (+0,70 pkt proc. rdr), a według pracy przewozowej 56,16 proc. (-0,76 pkt proc. rdr). W ujęciu miesięcznym udział Grupy PKP CARGO wzrósł o 0,4 pkt proc. w masie oraz 1,2 pkt proc. w pracy przewozowej.

– W maju Grupa PKP CARGO zanotowała ponad trzykrotnie większy od rynku wzrost procentowy w przewiezionej masie. Potwierdza to skuteczność naszej strategii handlowej – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO. – Cechuje nas coraz wyższa efektywność przewozów, co przekłada się na bardziej konkurencyjną ofertę dla naszych klientów. Przyśpieszamy również na pozostałych odcinkach biznesu. Niedługo zaprezentujemy nowe możliwości w zakresie terminali i taboru  – dodaje Adam Purwin.

Maj był pierwszym miesiącem w tym roku, gdy masa towarowa przewieziona koleją w Polsce była większa w ujęciu rocznym. Łączne przewozy w Polsce wyniosły w tym miesiącu 18,83 mln ton, o 0,17 mln ton więcej, niż rok temu (+0,9 proc.). W tym okresie Grupa PKP CARGO zanotowała ponad trzykrotnie wyższy wzrost procentowy niż rynek (+2,9 proc. rdr), przewożąc 9,09 mln ton.

Wzrosła też praca przewozowa – w maju przewoźnicy kolejowi w Polsce wykonali łącznie 4,33 mld tkm, o 0,04 mld tkm więcej, niż rok temu (+1,1 proc.). W tym miesiącu praca przewozowa Grupy PKP CARGO wyniosła 2,47 mld tkm, wyraźnie rosnąc w ujęciu rocznym (+2,5 proc.).

W podziale na grupy towarowe, w ujęciu rocznym Grupa PKP CARGO zanotowała wyraźny wzrost szczególnie w przewozach węgla kamiennego (+5 proc. pod względem masy i pracy przewozowej), rudy żelaza (+51 proc. w masie i +152 proc. w pracy przewozowej) oraz ropy i jej przetworów (+18 proc. w masie i +126 proc. w pracy przewozowej). Przewozy węgla były większe ze względu na wzrost popytu na to paliwo wydobyte w polskich kopalniach oraz pozyskanie nowych relacji przewozowych przez Grupę PKP CARGO. Za duże wzrosty w przewozach rudy odpowiada zwiększone zapotrzebowanie przemysłu metalurgicznego, a w przewozach ropy naftowej i jej produktów – zwiększony eksport paliw na Ukrainę oraz pozyskanie przewozów asfaltu do Rumunii.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 47 proc. w ujęciu masy i 57 proc. w ujęciu pracy przewozowej (2014).