Platforma zakupowa

Dane finansowe Grupy PKP CARGO za III kwartał 2021 roku

Grupa PKP CARGO w III kwartale 2021 roku wygenerowała ponad 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 165,5 mln zł, a strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 10,1 mln zł.

Sytuacja w trzecim kwartale 2021 roku w najważniejszych grupach przewozowych towarów była determinowana przez otoczenie rynkowe. Istotny wpływ na wyniki miało m.in. zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na węgiel (ze strony energetyki) i kamień budowlany (wykorzystywany przy inwestycjach drogowych i kolejowych).

W trzecim kwartale 2021 roku przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP CARGO wyniosły 1,1 mld zł (+8,9 proc. r/r). Na poziom przychodów w trzecim kwartale 2021 roku wpływ miały m.in.: stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej Polski i na rynkach międzynarodowych oraz wzrost zrealizowanej pracy przewozowej. Niekorzystny dla PKP CARGO, jak i innych przewoźników, był natomiast jednoczesny spadek stawek przewozowych.

Grupa PKP CARGO przewiozła w trzecim kwartale 2021 roku 26,4 mln ton towarów, a zrealizowana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 6,5 mld tkm. Niezmiennie duże znaczenie w działalności Grupy PKP CARGO – w trzecim kwartale 2021 roku odgrywa transport intermodalny, który stanowi 18 proc.  pracy przewozowej realizowanej przez Grupę. Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się pociągi operatorskie uruchamiane przez PKP CARGO CONNECT w ruchu krajowym i międzynarodowym.  W segmencie intermodalnym, jako najbardziej perspektywicznym na rynku kolejowym, stały rozwój przewozów  odnotowuje również Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL – intermodal stanowi już około 43% całej pracy przewozowej tej grupy.