Platforma zakupowa

Blisko ćwierć miliarda złotych inwestycji w tabor w PKP CARGO

W pierwszym półroczu 2014 roku spółka PKP CARGO zainwestowała w tabor 241 mln zł, o 106 mln zł więcej niż rok wcześniej. Pierwszy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej przewoźnik towarowy kupuje nowoczesne platformy intermodalne, modernizuje lokomotywy obniżając koszty eksploatacji oraz przygotowuje dodatkowe węglarki na szczyt przewozowy. Równowartość przeprowadzonych inwestycji w pierwszych miesiącach tego roku mogłaby posłużyć do budowy floty średniej wielkości przewoźnika kolejowego w Polsce.

Do eksploatacji trafiło już dwa tysiące więcej węglarek niż rok wcześniej. W październiku liczba ta wzrośnie do zapowiadanych trzech tysięcy przygotowanych z myślą o obsłudze szczytu przewozowego.

– Wzmacniamy PKP CARGO inwestycjami w tabor. Kwota, którą na to przeznaczyliśmy tylko w pierwszym półroczu, mogłaby posłużyć budowie floty średniej wielkości przewoźnika kolejowego w Polsce. Wraz z szeroko zakrojoną akcją zatrudniania maszynistów, inwestycje są fundamentem rozwoju PKP CARGO na kolejne kwartały. Nowe platformy intermodalne, zmodernizowane lokomotywy, wyremontowane węglarki – to wszystko czyni ofertę PKP CARGO jeszcze bardziej konkurencyjną, szczególnie w strategicznie ważnych obszarach działalności naszej firmy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Największą pozycją inwestycyjną polskiego przewoźnika pierwszym półroczu było powiększenie parku taborowego o 100 uniwersalnych 80-stopowych platform do przewozu kontenerów. Podpisany jesienią 2013 roku kontrakt na łącznie 330 wagonów opiewa na 117 mln złotych, z czego prawie 30 mln zł spółka pozyskała ze środków unijnych. Wagony tego typu są najbardziej uniwersalnymi platformami, cieszącymi się największą popularnością wśród klientów PKP CARGO. Przewoźnik już odebrał i wprowadził część nowych wagonów do użytku. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na samodzielną produkcję platform intermodalnych w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO.

Jednym z priorytetów pierwszego półrocza dla PKP CARGO w zakresie taboru było przygotowanie dodatkowych wagonów na jesienny szczyt przewozowy. W tym celu polski przewoźnik powiększy swój park taborowy o trzy tysiące węglarek. Będzie to około 15 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Zwiększenie ilości taboru na jesienny szczyt przewozowy jest odpowiedzią PKP CARGO na trudności wynikające z niskiej prędkości handlowej i ma na celu złagodzenie wpływu modernizacji linii kolejowych na obsługę klientów.

Co roku w trzecim i częściowo w czwartym kwartale można zaobserwować duży wzrost zapotrzebowania na przewozy towarów koleją. Wynika to główne ze zwiększonego popytu na przewozy węgla. W 2012 roku łączna masa przewiezionych przez PKP CARGO towarów w październiku była o ponad 25 proc. wyższa niż w lutym, a w 2013 roku różnica ta wyniosła ponad 30 proc.

Poziom nakładów PKP CARGO na naprawy okresowe taboru realizowane na najwyższych poziomach utrzymania (P4 i P5) wyniósł w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku 165 mln zł i był o ponad 40 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (115 mln zł). Łącznie w pierwszym półroczu 2014 roku naprawom okresowym poddano 78 lokomotyw oraz prawie 4,7 tys. wagonów towarowych. Blisko 80 proc. z tego stanowiły węglarki.

Inwestycje w tabor objęły również modernizację lokomotyw. W pierwszym półroczu 2014 roku PKP CARGO zmodernizowało 10 lokomotyw spalinowych serii SM48, wydając na ten cel prawie 46,5 mln zł. W lokomotywach zastosowano nowoczesny silnik spalinowy, prawie dwukrotnie zwiększając ich moc znamionową, z 882 kW do 1550 kW. Nowy silnik zużywa też mniej paliwa, dzięki czemu będą możliwe dalsze oszczędności. Zakres modernizacji pozwolił na zmianę serii lokomotywy na ST48. Zmodernizowane maszyny mogą być teraz angażowana do pracy manewrowej, jak i do prowadzenia pociągów.