Platforma zakupowa

AWT Rekultivace uzyskała zamówienie na budowę systemu kanalizacyjnego w Olzie

Dnia 20 stycznia 2020 r. spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL podpisała umowę na wykonanie systemu kanalizacyjnego w polskiej przygranicznej gminie Olza. W ten sposób firma dalej rozwija swoją działalność na terenie Polski.

W ramach zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Olza – III. Etap” powstanie ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej. Wartość całego zamówienia wynosi 15,5 mln zł, a umowa została podpisana na 24 miesiące.

– Uzyskanie tego ważnego zamówienia w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską jest dowodem rozwoju naszej działalności gospodarczej na terenie Polski, nie tylko w ramach zamówień dla spółek z Grupy PKP CARGO, ale i dla klientów zewnętrznych, zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego – mówi Krzysztof Gałązka, wiceprezes Zarządu AWT Rekultivace.

Prace będą prowadzone w Olzie w rejonie następujących ulic: Bogumińska, Dworcowa, Kościelna, Słoneczna, Stawowa, Szkolna, Wiejska, Wierzbowa, Zwycięstwa.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” jest realizowany zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zasadniczym zadaniem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń biogennych z wody (pierwiastki z grupy azotu i fosforu, które mają negatywny wpływ na życie roślin, zwierząt i człowieka).

Priorytetem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Wodzisław Śląski. Działania objęte projektem umożliwiają likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego.