Platforma zakupowa

AWT otrzymała dotację UE na modernizację terminalu w Ostrawie-Paskowie

Advanced World Transport a.s. (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, podpisała umowę na grant z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). To największe w historii spółki dofinansowanie będzie przeznaczone na modernizację terminalu w Ostrawie-Paskowie. AWT przywiązuje dużą wagę do rozwoju terminalu, który w przyszłości powinien odgrywać główną rolę w logistycznym trójkącie Adriatyk – Bałtyk - Morze Północne, będąc głównym hubem na jego południowej flance.

AWT wykorzystało potencjał spółki dominującej PKP CARGO ukierunkowany długofalowo na rozwój transportu intermodalnego i podjęło działania w zakresie modernizacji i rozbudowy terminalu Ostrawa-Paskow, który jest jednym z głównych terminali przeładunkowych kontenerów w Europie Środkowej. AWT ma wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu intermodalnego, widzimy w tym segmencie potencjał dla dalszego rozwoju i terminalowi w Paskowie poświęcamy dużo uwagi. Ma on strategiczne i perspektywiczne położenie w Europie. Stanowi część sieci 25 terminali i punktów przeładunkowych w Polsce i jest skomunikowany z głównymi portami europejskimi. Wraz z PKP CARGO chcemy go bardziej związać z trójkątem logistycznym Adriatyk-Bałtyk-Morze Północne oraz z obsługą przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dla całej Grupy PKP CARGO terminal stanowi przede wszystkim bramę do Europy Południowej – powiedział Arkadiusz Olewnik, Prezes Grupy AWT.

Dotacja w wysokości 5,88 mln euro została pozyskana z programu CEF (Łącząc Europę) na wsparcie prac przygotowawczych i III etapu budowy multimodalnego terminalu kontenerowego w Paskowie. Ta kwota (około 158.500.000 CZK) stanowi 66% kosztów kwalifikowanych projektu, który oprócz nowego połączenia kolejowego,

placów przeładunkowych, oświetlenia i innych urządzeń w terminalu, obejmuje również prace badawczo-projektowe i przebudowę bocznicy w Paskowie. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie potencjału bocznicy, dysponującej torami o łącznej długości ponad 700 m, co pozwoli wyjść z ofertą nowego standardu przeładunków i odprawy składów, przy zmniejszeniu kosztów operacyjnych – stwierdził Wiktor Bystrian, szef sprzedaży AWT.

Obecnie inwestycja wchodzi w fazę budowy i realizacji technologicznej modernizacji terminala. Do  końca  2020 roku powinna być zbudowana nowa łącznica kolejowa i przeprowadzona modernizacja bocznic, a obszar przeładunków  zwiększy się ponad dwukrotnie do powierzchni 71 tys. m kw., zaś możliwości  przeładunkowe wzrosną do prawie 5000 TEU. Przeprowadzone modernizacje przyspieszą także przejazd przez stację na tory  obsługowe terminalu.

Obecnie terminal Ostrawa – Paskow ma powierzchnię 31 tys. m kw., zdolność przeładunkową 2.400 TEU i posiada 3 tory o długości po 270 m. Znajduje się w sąsiedztwie strefy przemysłowej przy granicy z Polską i Słowacją. Jego strategiczne położenie w sercu Europy pozwala na szybkie i łatwe skomunikowanie go z najważniejszymi europejskimi portami  i terminalami.

Terminal służy do obsługi zarówno podmiotów z Grupy AWT, jak i podmiotów zewnętrznych. Jest przystosowany do wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą, składowaniem, dystrybucją i mniej skomplikowanymi naprawami kontenerów, do czyszczenia pociągów i kontenerów oraz do obsługi celnej. Posiada urządzenia do wysokiego składowania kontenerów (maksymalnie pięć warstw) i może obsługiwać nie tylko zwykłe kontenery ISO, a także przyczepy ciężarowe i wymienne skrzynie ładunkowe. Dysponuje również ciągnikami do przeładunku kontenerów i naczep.