Platforma zakupowa

Ambitny projekt wodorowy JSW oraz PKP CARGO

Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP CARGO podpisali 14 czerwca w Krakowie podczas konferencji IMPACT`18 list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego. Dokument zakłada m.in. kooperację na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.

JSW oraz PKP CARGO zidentyfikowały możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, których kluczowym celem będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe. Strony zakładają potencjalną współpracę z innymi partnerami w uzasadnionym zakresie, dokonają również analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński.

– JSW stawia na wodór, jako paliwo przyszłości. Zgodnie z Strategią Rozwoju JSW na lata 2018-2030 intensywnie pracujemy na rzecz rozwoju czystych technologii wodorowych. Badamy możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, jesteśmy aktywnie zaangażowani w projekty E-mobility – mówi Daniel Ozon prezes JSW. – Dążymy do wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji czystego wodoru, który mógłby w przyszłości stać się również bezemisyjnym paliwem napędowym dla nowoczesnego taboru PKP CARGO.

Współpraca JSW i PKP CARGO to kolejny etap działań, które podejmuje JSW, największy producent węgla koksującego w UE w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego. Wyseparowany i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych stacji zasilania (szpitale, szkoły, urzędy).

– Podpisany list intencyjny świadczy o dużej wadze, jaką przywiązuje Zarząd PKP CARGO do optymalizacji procesów i stawianie na innowacyjne rozwiązania w naszej strategii rozwoju. Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów. PKP CARGO jest największym przewoźnikiem towarowych w Polsce i jednym z największych w Europie. I chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei. Współpraca z JSW to kolejny krok, by stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Prezes Warsewicz przypomniał, że PKP CARGO szuka źródeł tańszych paliw, gdyż obecnie aż 16-18% kosztów to koszty zakup paliw dla lokomotyw. Czesław Warsewicz zaznaczył, że technologia wodorowa jest już wykorzystywana w transporcie kolejowym, więc perspektywy współpracy z JSW są jak najbardziej obiecujące. – W Niemczech jest komercyjne wykorzystywanie wodoru, jeżdżą tam pociągi, lokomotywy zasilane tym paliwem. Nasz projekt będzie rozwijany przez kilka lat i będziemy w stanie wspólnie opracować technologicznie silniki o napędzie wodorowym. Każdy na tym projekcie może wygrać – powiedział Czesław Warsewicz.

Szef PKP CARGO nie krył też, że liczy na współpracę badawczą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie instytucje wspierają działania, których celem jest rozwijanie alternatywnych do ropy naftowej źródeł zasilania silników w samochodach, autobusach i pociągach.

Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i przodujący w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2017 roku osiągnęliśmy 4,74 miliardów złotych przychodu i przewieźliśmy ponad 119 mln ton towarów.

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.