Platforma zakupowa

99,8 proc. pracowników PKP CARGO S.A. zapisało się na akcje pracownicze

22 146 pracowników PKP CARGO S.A. w ciągu trzech miesięcy złożyło zapisy na akcje pracownicze spółki w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju. Akcje były nabywane przez pracowników po cenie 68 zł, czyli o ok. 25 proc. niższej niż kurs akcji spółki w dniu 4 marca br.

Od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. zapisy na akcje złożyło 22 146 (99,8%) uprawnionych pracowników PKP CARGO S.A. oraz 2 395 (99,9%) uprawnionych pracowników Spółek Zależnych. Ilość akcji, o które wnioskują pracownicy PKP CARGO S.A. i Spółek Zależnych, wynosi maksymalnie 1 328 219 i 138 628 akcji.

– Wyniki zapisów na akcje pracownicze to znakomita wiadomość. Cieszę się, że pracownicy stali się współwłaścicielami spółki. Oznacza to, że są przekonani o dobrych perspektywach PKP CARGO i będą wspierać jej rozwój. Jednocześnie kolejny element Paktu Gwarancji Pracowniczych został zrealizowany. Pracownicy otrzymali akcje pracownicze, a także są objęci długoletnimi gwarancjami zatrudnienia – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Finansowanie objęcia akcji pracowniczych przez PKP CARGO S.A. oraz Spółki Zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych odbyło się poprzez przekazanie uprawnionym pracownikom jednorazowego świadczenia w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej.

Przekazane akcje będą objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ich posiadacze, podobnie jak inwestorzy zakupujący akcje bezpośrednio w ofercie publicznej czy na GPW, będą jednak otrzymywali dywidendy.