Platforma zakupowa

300 dni Prezesa Libiszewskiego

Przywrócenie obszarowego modelu zarządzania, wprowadzenie nowych zasad sprzedaży, rozwój perspektywicznych przewozów intermodalnych i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza z Chinami na Nowym Jedwabnym Szlaku, systematyczny wzrost przewozów, zainicjowanie szerokiego programu odnowy taboru, a także powrót do partnerskiego dialogu społecznego, to tylko niektóre z ważniejszych dokonań PKP CARGO w okresie 300 dni prezesury Macieja Libiszewskiego. Prezes zapowiada kolejne działania umacniające rynkową pozycję Spółki.

Nowy Zarząd PKP CARGO kierowany przez Macieja Libiszewskiego zastał Spółkę w trudnej sytuacji. Spadające przewozy, cienki portfel zamówień, brak dialogu ze stroną społeczną grożący strajkiem w obliczu żądań płacowych, a do tego nie najlepsza ogólna sytuacja na głównych rynkach obsługiwanych przez spółkę.

Jedną z pierwszych decyzji Zarządu był powrót do zarządzania obszarowego. Zlikwidowano poziom dyrektorów zarządzających, rozszerzono uprawnienia dyrektorów zakładów, dając im większe kompetencje w podejmowanych działaniach i jednocześnie zwiększając ich odpowiedzialność za osiągane przez zakłady wyniki.

W spółce zaszły istotne zmiany, które już wkrótce wpłyną na poprawę jej współpracy z klientami. Wprowadzamy nowy model sprzedaży, budujemy struktury handlowe zdolne do oferowania kompleksowej logistycznej usługi przewozowej. Chcemy być bliżej klienta i szybciej reagować na jego oczekiwania i potrzeby. Klient jest dla nas najważniejszy – podkreśla prezes Libiszewski.

W efekcie tych działań dość szybko zaktywizowano pracę służb handlowych              i pozyskano kilka ważnych kontraktów, co wpłynęło na zahamowanie spadku przewozów, o od maja na odwrócenie tendencji. Udziały rynkowe spółki liczone pracą przewozową systematycznie rosną. W porównaniu do wyników sprzed roku PKP CARGO znacząco zwiększyło m.in. przewozy kontenerów. Spółka zaczęła też wygrywać wszystkie większe przetargi. Niewątpliwym sukcesem nowego Zarządu spółki była zapowiedź końca wyniszczającej przewoźników wojny cenowej. Stawki w ostatnich dużych kontraktach są zdecydowanie wyższe niż w poprzednich analogicznych umowach.

Chcemy rozwijać działalność Grupy PKP CARGO na kolejnych rynkach i pozyskiwać klientów. Powracamy do obsługi przewozów rozproszonych. Rośniemy w perspektywicznym segmencie intermodalnym i zwiększamy przewozy za granicą, w czym ma nam pomóc uruchomienie własnej spółki spedycyjnej w Niemczech. Prowadzimy rozmowy na temat zaktywizowania przewozów między portami Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Kolejowe przewozy towarowe to rynek pełen wyzwań, ale też perspektywiczny sektor, strategiczny dla państwa i gospodarki – akcentuje prezes Zarządu PKP CARGO.

Ważnym wydarzeniem dla kolejowej spółki była wizyta na warszawskim terminalu intermodalnym prezydentów Polski i Chin, którzy symbolicznie otworzyli linię kolejową na trasie Chiny-Europa pod marką China Railway Express. Obie strony podkreślają, że chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku to ogromna szansa dla gospodarek obu krajów. Grupa PKP CARGO chce odgrywać w tym projekcie jedną z głównych ról. Już dzisiaj obsługujemy na Nowym Jedwabnym Szlaku ponad 20 par pociągów tygodniowo. Mamy nadzieję, że już wkrótce, dzięki podpisanym porozumieniom i zawartym z chińskimi partnerami kontraktom ruszy tą linią eksport polskiej żywności i znacząco wzrosną nasze przewozy – mówi prezes Libiszewski.

Jednym z głównych celów wyznaczanych przez Zarząd spółki jest położenie większego nacisku na transport intermodalny, jako najbardziej perspektywiczny segment przewozów towarowych. PKP CARGO będzie bez wątpienia lobbować za tym rozwiązaniem i przekonywać do niego decydentów. – Wykorzystanie transportu intermodalnego opartego na przewozach kolejowych wpływa bezpośrednio na zmniejszenie kosztów zewnętrznych – odciąża drogi, redukuje zanieczyszczenie powietrza, hałas i zużycie infrastruktury drogowej. Promowanie tego rodzaju transportu leży w interesie państwa – podkreśla prezes Libiszewski.

Zarząd PKP CARGO pod kierownictwem prezesa Libiszewskiego stawia także na „przezbrojenie” taboru. Średni wiek naszych wagonów to 30 lat, a lokomotyw 20 lat, Tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, będziemy tabor jeszcze modernizować, ale trzeba go systematycznie odnawiać, aby nasza oferta była coraz bardziej atrakcyjna – mówi o najbliższych planach prezes PKP CARGO. Aktualnie spółka odbiera kolejne zakupione lokomotywy wielosystemowe do obsługi połączeń transgranicznych, a także prowadzi postępowania na zakup nowych specjalistycznych wagonów.

Prezes Maciej Libiszewski doprowadził do porozumienia ze związkami zawodowymi w kwestii zmiany wynagrodzeń. Choć nie brakowało sceptyków, obie strony zgodziły się na odroczenie do końca br. terminu zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy, dając tym samym Zarządowi czas na wprowadzenie działań naprawczych w spółce. Najważniejsze, że wróciliśmy do dialogu, który umożliwia wypracowanie kompromisu i prowadzi do spokoju społecznego. Tego oczekują pracownicy. Leży to także w interesie samej spółki i jej akcjonariuszy – przekonuje prezes Libiszewski.

Prezes PKP CARGO w ostatnim czasie zabrał także głos w kilku ważnych kwestiach dla przyszłości rynku kolejowego. Odnosząc się m.in. do roli modernizowanych europejskich korytarzy transportowych, zaapelował o zrównanie warunków i kosztów dostępu do infrastruktury użytkowanej przez transport kolejowy i samochodowy, gdyż bez tego wysiłki dotyczące  rozwoju tych korytarzy nie przyniosą oczekiwanych efektów. Nawiązując do realizowanych inwestycji na sieci kolejowej, zwrócił uwagę na konieczność racjonalnych kompromisów pomiędzy rozmiarem i harmonogramami robót modernizacyjnych a wynikającymi z nich konsekwencjami dla przewoźników. Liczymy, że z PKP PLK znajdziemy takie rozwiązania, które zminimalizują ponoszone koszty związane z objazdami objętych modernizacją odcinków linii – zaznaczył prezes Libiszewski.

Dopełnieniem dotychczasowej prezesury Prezesa Libiszewskiego było sfinalizowanie wieloletnich prac i podpisanie z władzami samorządowymi umowy o utworzeniu instytucji kultury na bazie zarządzanej przez PKP CARGO Parowozowni Wolsztyn, co zapewni przyszłość znanemu skansenowi taboru kolejowego.