Platforma zakupowa

3 tysiące dodatkowych węglarek PKP CARGO na szczyt przewozowy

Od początku roku PKP CARGO, największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej przewoźnik towarowy, prowadzi szeroko zakrojone działania, aby skutecznie odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na usługi przewozowe spółki na jesieni.

W tym roku PKP CARGO szykuje na szczyt przewozowy 28 tysięcy węglarek, czyli około 15 procent więcej niż w ubiegłym roku. Poprzez zwiększenie dostępnej liczby wagonów oraz wyższą efektywność firma chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę swoich klientów podczas wzmożonego zapotrzebowania na przewozy towarów koleją, rozpoczynającego się w drugiej połowie roku.

– W tym roku będziemy mieli do dyspozycji ponad 28 tysięcy węglarek, o 15 procent więcej niż w ubiegłym roku. Chcemy jak najlepiej przygotować się do obsługi naszych klientów i zminimalizować efekty licznych remontów na polskich torach, na które nie mamy żadnego wpływu. Dlatego równolegle ze zwiększaniem liczebności parku taborowego, od dłuższego czasu rozmawiamy z naszymi klientami i zachęcamy ich do równomiernego rozłożenia planowanych przewozów na cały rok, żeby dać sobie szansę na skuteczne zrealizowanie wszystkich zleceń – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Dobre przygotowanie na szczyt przewozowy jest także efektem prowadzonych od początku roku działań optymalizacyjnych w spółkach taborowych PKP CARGO. Od pierwszego lipca 2014 roku w ramach Grupy PKP CARGO funkcjonuje PKP CARGO TABOR, jedna z największych spółek taborowych na świecie, zatrudniająca blisko 3 tysiące osób. Ponadto drugi pod względem wielkości towarowy przewoźnik kolejowy w Unii Europejskiej od kilku miesięcy testuje nowy system zarządzania produkcją, tzw. „szczupłe zarządzanie” (ang. Lean Management), znany m.in. z japońskiej Toyoty. Dzięki niemu PKP CARGO chce znacząco podnieść efektywność napraw i przeglądów okresowych taboru. Już dzisiaj testy dają dobre rezultaty, wydajność w zakładach objętych pilotażem wzrosła od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.

– Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie spółki z Grupy PKP CARGO są nowoczesnymi przedsiębiorstwami, z powodzeniem konkurującymi na rynku i wyznaczającymi standardy jakości. Lean Management jest jednym z narzędzi, którego zastosowanie pomoże osiągnąć założony cel. W tym miesiącu w Grupie PKP CARGO powstała jedna z największych na świecie firm serwisujących tabor. Tak duży organizm będzie docelowo obsługiwał nie tylko spółkę PKP CARGO, ale też klientów spoza Grupy. Dlatego musimy być po prostu najlepsi – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych.

Każdego roku w trzecim i czwartym kwartale można zaobserwować znaczny wzrost zapotrzebowania na przewozy towarów koleją. W 2012 roku łączna masa przewiezionych przez PKP CARGO towarów w październiku była o ponad 25 procent wyższa niż w lutym, a w 2013 roku różnica ta wyniosła ponad 30 procent (wykres poniżej).