Platforma zakupowa

105 rocznica odrodzenia niepodległej Rzeczpospolitej

11 listopada 1918 Polska wróciła na mapę Europy. Stało się to możliwe dzięki wysiłkowi samych Polaków i sprzyjającym nam warunkom politycznym.

Rada Regencyjna przekazała 11 listopada 1918 roku zwierzchnictwo nad wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia zawarty został też rozejm na froncie zachodnim, co oznaczało koniec działań militarnych w I wojnie światowej. Ta wielka wojna była toczona między zaborcami Polski, a upadek caratu w Rosji oraz cesarskich tronów w Berlinie i Wiedniu utorował drogę do zmian politycznych w Europie, w tym do odrodzenia Rzeczpospolitej.

Historycy podkreślają, że w listopadzie 1918 roku Polska „jeszcze nie była gotowa”. Ponad cztery lata trwały walki militarne i polityczne o polskie granice, rozpoczął się też trudny i długotrwały proces scalania ziem i społeczeństw trzech zaborów w jeden organizm państwowy.

Ogromne znaczenie w odrodzonej Polsce miała kolej jako najważniejszy środek transportu ludzi i towarów. II Rzeczpospolita przejęła od zaborców około 16 tys. km linii kolejowych (najwięcej od Rosji – ponad 7,3 tys. km). Znaczenie kolei doceniała już Rada Regencyjna, która w październiku 1918 r. powołała Ministerstwo Komunikacji z silną Sekcją Kolejową.

Dzięki kolei możliwe było transportowanie żołnierzy na front i zaopatrywanie jednostek wojskowych w broń, amunicję, leki, żywność. Kolej umożliwiła odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, a potem była ważnych elementem rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski.

Uczcijmy pamięć naszych przodków, którzy przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski!