Platforma zakupowa

Znowelizowany tekst Umowy SMGS

1 lipca 2015 roku wchodzi w życie znowelizowana Umowa o międzynarodowej komunikacji towarowej (SMGS) wraz załącznikami oraz Instrukcją Służbową do SMGS.

PKP CARGO informuje, że na stronie internetowej OSŻD pod poniższym adresem udostępniony został pełny tekst znowelizowanej umowy SMGS w języku rosyjskim, w brzemieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku.