Platforma zakupowa

Znaczący wzrost przewozów Grupy PKP CARGO

W październiku 2018 roku rynek przewozów kolejowych w Polsce wykazał najmocniejszy od kwietnia br. wzrost przewozów licząc rok do roku (po spadkach w sierpniu i wrześniu). Główną przyczyną było znaczne zwiększenie przewozów przez Grupę PKP CARGO – w październiku miesięczny wolumen przewiezionych ładunków był największy od 2014 roku – podczas gdy wolumeny transportowane przez konkurencyjnych przewoźników kurczyły się rok do roku trzeci miesiąc z rzędu.

Wyraźnie wyższa od konkurencyjnych przewoźników dynamika wzrostu r/r i m/m przewożonych przez Grupę PKP CARGO ładunków w październiku przełożyła się na wzrost jej udziału rynkowego według masy towarowej. Udział ten był najwyższy od listopada 2015 roku wynosząc 46,2 proc. (+2,3 p.p. r/r oraz +0,2 p.p. m/m).
Jednocześnie dynamika r/r wykonanej przez Grupę PKP CARGO pracy przewozowej była wyższa od tempa wzrostu przewozów konkurencyjnych przewoźników, co przełożyło się na wzrost udziału rynkowego Grupy w pracy przewozowej, który wyniósł 50,4 proc. (+0,3 p.p. r/r oraz +1,5 p.p. m/m).

– Od początku swojej pracy w PKP CARGO mówiłem o tym, że jednym z celów, jaki sobie stawiamy jest umacnianie naszej pozycji rynkowej. I to się dzieje, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w październiku została utrzymana tendencja wzrostu przewozów ładunków przez Grupę PKP CARGO przy jednoczesnym łącznym spadku towarów wożonych przez pozostałe firmy operujące na polskim rynku. Taka sytuacja miała już miejsce w sierpniu i we wrześniu – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Dla klientów nasza oferta jest po prostu najbardziej konkurencyjna i dlatego możemy się cieszyć rosnącym portfelem zamówień – podkreśla prezes Warsewicz.

W październiku 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 10,4 mln ton towarów, co oznacza wzrost o blisko 893 tys. ton w stosunku do października 2017 roku (+9,4 proc.). Grupa odnotowała także wzrost o 10,3 proc. wolumenu przewiezionych towarów w stosunku do września br. Wyższa o 9,4 proc. była także praca przewozowa wykonana przez pociągi Grupy PKP CARGO – wzrosła z 2,5 mld tkm w październiku 2017 roku do niemal 2,8 mld tkm w październiku 2018 roku. O 12,4 proc. wzrosła także praca przewozowa wykonana w październiku w porównaniu z wrześniem br.

W okresie styczeń-październik 2018 roku pociągi PKP CARGO przewiozły niemal 93 mln ton ładunków, czyli o prawie 4 mln ton więcej niż od stycznia do października 2017 roku (+4,4 proc.). W tym samym okresie wzrosła także praca przewozowa z 23,4 mld tkm w 2017 roku do 24,2 mld tkm w br. (+3,3 proc.).

W październiku br. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku, w Grupie PKP CARGO wzrosły przewozy kamienia (+24,7 proc. – z 1,8 mln ton do 2,2 mln ton), co wynika ze wzrostu zapotrzebowania na kruszywa wykorzystywane do budowy nowych odcinków dróg i modernizacji linii kolejowych. Natomiast w porównaniu z wynikami z października 2016 roku przewozy kamienia wzrosły o 29,5 proc. Warto dodać, że Grupa PKP CARGO przewiozła w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku o 25,4 proc. więcej kamienia niż w analogicznym okresie 2017 roku i aż o 57,2 proc. więcej niż w 2016 roku.

Grupa PKP CARGO odnotowała także w październiku tego roku zwiększone przewozy węgla kamiennego, które wynikały m.in. ze wzrostu dostaw dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii. Grupa w październiku br. przewiozła 4,3 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. W okresie styczeń-październik 2018 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły o 1,6 proc. więcej węgla niż w pierwszych dziesięciu miesiącach 2017 roku i o 4,4 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

O 143 tys. ton w październiku 2018 roku, w porównaniu z październikiem ub.r., wzrosły także przewozy intermodalne (+22,8 proc.). Wyższe wskaźniki przewozów w tym sektorze wynikają m.in. z intensyfikacji przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Natomiast w okresie styczeń-październik 2018 roku przewozy intermodalne wzrosły o 13,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i były aż o 42,7 proc. wyższe niż w 2016 roku.

Warto też dodać, że w październiku 2018 roku Grupa PKP CARGO przewiozła o 117 tys. ton ropy i jej przetworów więcej niż w październiku 2017 roku (+43,2 proc.).