Platforma zakupowa

Zmiany w zarządzie Spółki

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Spółki panu Marcinowi Wojewódce, który od 19 kwietnia br. jest członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO. Tym samym odwołała z upływem dnia 25 kwietnia 2024 r. Macieja Jankiewicza - członka zarządu ds. finansowych i odwołała powierzenie mu obowiązków prezesa zarządu.

Rada Nadzorcza postanowiła delegować Monikę Starecką, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków członka zarządu ds. finansowych, a także Pawła Miłka, członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków członka zarządu ds. handlowych.

 

dr Marcin Wojewódka

p.o. Prezes Zarządu

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” www.wojewodka.pl Prezes zarządu Instytutu Emerytalnego www.instytutemerytalny.pl Wykładowca akademicki. W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradza pracodawcom w procesach restrukturyzacyjnych oraz w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz systemu emerytalnego. Wielokrotnie wyróżniany w międzynarodowych rankingach prawniczych – The Chambers oraz Legal 500 w kategorii Prawo Pracy w Polsce.

 

Monika Starecka

p.o. Członek Zarządu ds. finansowych

Biegły rewident. Posiada certyfikat Międzynarodowego Coacha organizacji ICC (International Coaching Community). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxfordzkim.
18 kwietnia 2024 r. objęła stanowisko Dyrektora Pionu Finansowego w PKP S.A.
Od roku 2019 r. do kwietnia 2024 r. była Dyrektorem Pionu Finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o.
W styczniu 2024 r. powołana do Rady Nadzorczej spółki ENEA S.A.
W latach 2014-2018 pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych EY Polska (dawniej Ernst & Young).
W latach 2010-2014 pełniła funkcję członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy SMYK.
W latach 2008-2010 pracowała jako Dyrektor Finansowy Telepizza Poland.
W latach 2002-2008 pracowała jako Dyrektor Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie).
W latach 2001-2002 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w RTC.

 

Paweł Miłek

p.o. Członek Zarządu ds. Handlowych

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył aplikację sędziowską w 1997 r., a aplikację radcowską w 1999 r. Od 1997 r. do dziś sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W dniu 9 lutego 2022 r. uzyskał tytuł zawodowy Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego. Od stycznia 2000 r. do dziś radca prawny. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2021 – 2023 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Syndyków.