Platforma zakupowa

Zarząd PKP CARGO zakończył spór zbiorowy ze związkami zawodowymi

Dziewiątego kwietnia zarząd PKP CARGO podpisał porozumienie z centralami związkowymi kończące, trwający od połowy 2013 roku, spór zbiorowy w spółce. Związki zawodowe przystały na propozycję podwyżek w wysokości 100 zł od sierpnia 2014 roku dla prawie 22 tysięcy pracowników PKP CARGO wobec 450 zł postulowanych w ramach sporu zbiorowego. Dodatkowo część pracowników otrzyma jednorazowo premie w wysokości 225 zł.

Spór zbiorowy trwający od czerwca 2013 roku, został zawieszony w sierpniu 2013 roku po podpisaniu porozumienia w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych, umożliwiającego giełdowy debiut spółki. Rozmowy na temat podwyżki wynoszącej 450 zł zostały wznowione w styczniu, a efektem kilku spotkań prowadzonych w dobrej atmosferze było wypracowanie porozumienia.

– Dobre relacje ze stroną społeczną, jako element wartości firmy, są wciąż znakiem rozpoznawczym PKP CARGO. Podobnie jak w zeszłym roku, przy okazji negocjacji Paktu Gwarancji Pracowniczych, wypracowaliśmy rozwiązanie, którego elementami są konkretne korzyści dla pracowników. Kontynuujemy budowę wartości PKP CARGO prowadząc racjonalną politykę wynagrodzeń. Dodatkowo, w drugim kwartale 2014 roku, wdrożymy po raz pierwszy zasadę wynagradzania za osiągane cele dla ok. 300 kluczowych stanowisk w spółce. To kolejny, milowy krok w kierunku profesjonalizacji kadry i budowania efektywnego zespołu specjalistów w ramach PKP CARGO, drugiego największego przewoźnika towarowego w Unii Europejskiej. Są to bardzo pozytywne informacje zarówno dla pracowników, akcjonariuszy, jak i naszych klientów– mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Wypłata wynegocjowanej premii w wysokości 225 zł nastąpi przed Świętami Wielkanocnymi, a podwyżki wejdą w życie od sierpnia 2014 roku.