Platforma zakupowa

Zarząd zatwierdził podwyżki wynagrodzeń w PKP CARGO S.A.

Uchwała jest konsekwencją porozumienia, o którym Zarząd informował rynek w raporcie bieżącym nr 34/2023 w  dniu 1 grudnia 2023 r.

 

W dniu 2 lutego 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. („Zarząd”) podjął uchwałę o wdrożeniu od 1  stycznia 2024 r. podwyżek wynagrodzeń w PKP CARGO S.A. Uchwała jest konsekwencją porozumienia, o którym Zarząd informował rynek w raporcie bieżącym nr 34/2023 w  dniu 1 grudnia 2023 r.

Zarząd przedstawił Stronie Społecznej propozycję wypłaty pracownikom dodatkowej gratyfikacji w wysokości 750 zł. Warunkiem wypłaty dodatkowej gratyfikacji jest zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie porozumienia przez Stronę Społeczną.  Zarząd  nie uzyskał zgody związków zawodowych pozostających w sporze zbiorowym na tę propozycję. Zarząd zapewnia o woli kontynuowania dialogu społecznego, którego finałem będzie osiągnięcie porozumienia przez obie Strony i apeluje do Strony Związkowej, pozostającej w sporze zbiorowym, o zawarcie porozumienia, o co wielokrotnie apelował w obecności Pani Mediator.

Zarząd informuje, że trzy organizacje związkowe reprezentujące ponad 50% pracowników nie pozostają w sporze z Zarządem Spółki i nie przystępują do planowanego strajku ostrzegawczego. Z  tego też powodu Zarząd nie będzie komentował decyzji części organizacji związkowych w  sprawie przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w dn. 7 lutego 2024 r..