Platforma zakupowa

Wywiad z Maciejem Jankiewiczem p.o. Prezesa Zarządu

W perspektywie najbliższych lat kolej może doświadczyć dynamicznego rozwoju. Inicjatorem tego trendu są unijne regulacje dotyczące ograniczenia emisji CO2, które promują transport kolejowy jako ekologiczną i ekonomiczną alternatywę. Aby jednak ten potencjał został w pełni wykorzystany, konieczne jest odpowiednie zaangażowanie ze strony władz państwowych. Jakie środki powinny zostać podjęte i co aktualnie przewożone jest koleją? Na te pytania odpowiada dr Maciej Jankiewicz, p.o. Prezesa PKP CARGO, w najnowszym odcinku programu Szczerze o pieniądzach.