Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w marcu – dane GUS

Grupa PKP CARGO po trzech miesiącach 2016 roku miała 52,1 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,3 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim miesiącu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 17,8 mln ton, o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Równoważąc trudne warunki na polskim rynku, Grupa PKP CARGO systematycznie rozwija działalność za granicą. Dwucyfrowe wzrosty w tych przewozach notują zarówno PKP CARGO, jak i należący do Grupy PKP CARGO przewoźnicy z Grupy AWT.

W pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do ubiegłego roku wyraźnie wzrosły przewozy PKP CARAGO za granicą – zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej. Za wzrosty odpowiadają przede wszystkim większe przewozy węgla i wzrost segmentu intermodalnego.

Znaczące wzrosty przewozów pod względem masy i pracy przewozowej notuje także AWT, drugi pod względem wielkości kolejowy przewoźnik towarowy w Czechach.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w marcu PKP CARGO wyraźnie zwiększyło w Polsce przewozy m.in. ropy naftowej i przetworów naftowych, co jest efektem realizacji zleceń dla nowych klientów oraz obsługi nowych relacji przewozowych.

Za mniejsze przewozy w Polsce w marcu w ujęciu rocznym odpowiada słabsza dynamika na rynkach m.in. kamienia, węgla kamiennego, koksu, metali i rud żelaza. Na rynek przewozów kamienia wpływają opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac w porównaniu do ubiegłego roku. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa w marcu tego roku była niższa o 15,8 proc. niż przed rokiem, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej zmalała o blisko 22 proc. Niższe przewozy rud to pochodna spadku produkcji stali, a za mniejsze przewozy węgla kamiennego i koksu odpowiada m.in. niższe zapotrzebowanie na te surowce.

W marcu w porównaniu do lutego wzrosły przewozy m.in. kamienia, drewna, rud oraz cementu. Wzrost w segmentach kamienia i cementu to efekt wchodzenia w sezon budowlany. Za wzrost przewozów drewna odpowiada obsługa zwiększonego importu ze Wschodu, a wzrosty przewozów rud to pochodna realizacji większych wolumenów z polskich portów morskich do Czech oraz zwiększenie produkcji jednego z zakładów w kraju.

Narastająco po trzech miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 3,7 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 3,8 pkt. proc. W samym marcu udział Grupy PKP CARGO wyniósł 43,7 proc. pod względem masy (-5 pkt. proc. rdr) i 52,4 proc. pod względem pracy (-5 pkt proc. rdr).

W marcu Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 7,8 mln ton towarów, o 14,6 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po trzech miesiącach wynik ten wynosi 22,1 mln ton (-8,2 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w marcu wyniosła 2,2 mld tkm, o 9,8 proc. mniej niż w marcu ubiegłego roku, a narastająco po trzech miesiącach 5,9 mld tkm (-6,1 proc. rdr).