Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lutym – dane GUS

Grupa PKP CARGO po dwóch miesiącach 2016 roku ma 52,2 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,8 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W drugim miesiącu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 16,4 mln ton.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w lutym w PKP CARGO wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (+13 proc. rdr), ropy naftowej i przetworów naftowych (+35 proc. rdr) oraz metali (+7 proc. rdr). Wzrost segmentu intermodalnego to efekt m.in. dynamicznego wzrostu przewozów kontenerów z Chin do Europy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, wzrostu przewozów do Włoch, a także pozyskania nowych klientów. Za większymi przewozami paliw płynnych kryją się zlecenia dla pozyskanych w ostatnim czasie klientów z branży petrochemicznej, a wzrost przewozów metali to pochodna częstszych transportów do portów morskich, spowodowanych wzrostem zamówień na wyroby stalowe.

Za mniejsze przewozy w lutym w ujęciu rocznym odpowiada m.in. słabsza dynamika na rynkach kamienia i rud żelaza. Na rynek przewozów kamienia wpływają przesunięcia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac w porównaniu do ubiegłego roku, a niższe przewozy rud to pochodna spadku produkcji stali.

Porównując do stycznia 2016 roku, w lutym wzrosły przewozy m.in. kamienia, drewna, rud, cementu oraz ropy i przetworów naftowych. Mniejsze niż przed miesiącem były natomiast przewozy węgla kamiennego.

Narastająco po dwóch miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy i pracy przewozowej był o 2,8 pkt. proc. niższy niż przed rokiem. W samym lutym udział Grupy PKP CARGO wyniósł 44,4 proc. pod względem masy (-4,8 pkt. proc. rdr) i 53,1 proc. pod względem pracy (-3,7 pkt proc. rdr).

W lutym Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 7,3 mln ton towarów, o 3,5 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po dwóch miesiącach wynik ten wynosi 14,3 mln ton (-4,4 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa wyniosła 2 mld tkm, o 3,5 proc. mniej niż w lutym ubiegłego roku, a narastająco po dwóch miesiącach 3,7 mld tkm (-3,7 proc. rdr).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.