Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lipcu – dane GUS

Grupa PKP CARGO po siedmiu miesiącach 2016 roku miała 51,2 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,6 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lipcu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 18,9 mln ton, o 2,2 proc. mniej niż przed rokiem.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w lipcu Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kontenerów i koksu. Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku, rozwój połączeń w korytarzu Wschód-Zachód oraz nadal rosnące transporty koksu w kontenerach. Konwencjonalne przewozy koksu rosły w lipcu w związku z większą liczbą połączeń do polskich portów oraz w rezultacie pozyskania przez PKP CARGO nowego kontraktu eksportowego do Niemiec dla jednego z największych na świecie producentów stali.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w lipcu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali i rud żelaza oraz drewna. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce, a także remontem bocznicy przy elektrowni jednego z największych klientów. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy rud to rezultat kilkumiesięcznego, zakończonego już generalnego remontu pieca w jednym z zakładów ważnego klienta PKP CARGO w Polsce, a metali – modernizacji linii ciągłego odlewania stali w innym zakładzie. Mniejsze przewozy drewna były spowodowane spadkiem importu z Białorusi.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w lipcu wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. rud, kamienia, drewna i kontenerów.

Narastająco po siedmiu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 4,4 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 5,1 pkt. proc.

W lipcu Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 8,2 mln ton towarów, o 11,7 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po siedmiu miesiącach Grupa przetransportowała 53,6 mln ton
(-10,7 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w lipcu wyniosła 2,2 mld tkm, o 12,3 proc. mniej niż w lipcu ubiegłego roku, a narastająco po siedmiu miesiącach 14,4 mld tkm
(-9,3 proc. rdr).