Platforma zakupowa

Wizyta PKP CARGO w Brukseli

W dniach 27-28 czerwca br. delegacja PKP CARGO, wiodącego operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, przebywała w Brukseli.

Członkowie Zarządu PKP CARGO S.A. na czele z prezesem Dariuszem Seligą oraz Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli, spotkali się z kierownictwem największych organizacji kolejowych CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury) i UIC (Międzynarodowy Związek Kolei), gabinetu unijnej komisarz ds. transportu, a także Wydziału Infrastruktury w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, przedstawicielami Komisji Transportu i Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego oraz dyrektorem ds. transportu lądowego w DG MOVE. Obecność PKP CARGO w Brukseli daje grupie możliwość aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu unijnej polityki transportowej i dyskusji nt. przyszłych rozwiązań regulacyjnych na rzecz rozwoju transportu kolejowego w UE.

– Grupa PKP CARGO jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz UE, dlatego chcemy uczestniczyć w kształtowaniu unijnej polityki transportowej. Podczas spotkań z przedstawicielami CER, na czele z Alberto Mazzolą, dyrektorem wykonawczym oraz UIC, reprezentowanym przez Sandrę Gehenot, dyrektor Departamentu Towarowego, poruszyliśmy tematy europejskiej agendy transportowej dla kolei towarowych oraz funkcjonowania korytarzy transportowych, bezpieczeństwa przewozów, a także rozwoju transportu kombinowanego – powiedział dla PAP Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP CARGO.

– Przewoźnikom towarowym, takim jak PKP CARGO, zależy na jak najszybszym wprowadzeniu interoperacyjności kolei na obszarze całej UE, z uwzględnieniem uwarunkowań dla regionu Europy Środkowej – dodał w rozmowie z PAP prezes Seliga.

Delegacja PKP CARGO spotkała się także z Elżbietą Łukaniuk, członkiem Gabinetu Adiny Vălean, Komisarz ds. Transportu oraz Łukaszem Wojtasem, Szefem Wydziału Infrastruktury w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Podczas rozmów poruszono m.in. tematy kosztów ponoszonych przez przewoźników za dostęp do infrastruktury kolejowej, w tym metodologii obliczania przez zarządców infrastruktury wysokości stawek opłat za dostęp. Ponadto, delegacja PKP CARGO odbyła spotkanie z przedstawicielami DG MOVE na czele z Kristianem Schmidtem – dyrektorem ds. transportu lądowego w Komisji Europejskiej, w trakcie którego dyskutowano o sytuacji na granicy z Ukrainą, transporcie i logistyce związanej ze wsparciem humanitarnym i strategicznym dla tego państwa.

Spółki Grupy PKP ogrywają tutaj kluczową i wiodąca rolę, co zostało podkreślone przez Komisję Europejską. DG MOVE jest również otwarta na rozważenie zastosowania przez polską administrację wsparcia w ramach PSO (świadczenie usług publicznych) dla przewoźników towarowych w Polsce w związku ze wsparciem udzielanym Ukrainie.

Organizacja rozmów o strategicznych dla polskiej kolei kwestiach, które rozgrywają się na forum UE, a także kluczowych wyzwaniach stojących przed sektorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Europie, możliwa była dzięki organizacji spotkań i aktywnemu zaangażowaniu Przedstawicielstwa PKP w Brukseli.