Platforma zakupowa

Ważny kontrakt PKP CARGO na przewozy chemii i kontenerów dla Grupy Azoty

16 października PKP CARGO podpisało dwuletni kontrakt na przewozy chemii, kontenerów i innych towarów dla spółek z Grupy Azoty. Jest on kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych umów – do obsługiwanych spółek przez największego polskiego przewoźnika dołączyła Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. Część przewozów realizowana jest w systemie przewozów rozproszonych.

Realizacja umów wymaga uruchomiania średnio ośmiu pociągów dziennie. Część z nich jest też realizowana w systemie przewozów rozproszonych (pojedynczymi wagonami). Najdłuższe połączenia w ramach nowych umów to kilkusetkilometrowe przejazdy do portów morskich, realizowane z Puław (woj. lubelskie), Tarnowa (woj. małopolskie) i Strzegomka (woj. świętokrzyskie).

– Skutecznie realizujemy strategię handlową i kontynuujemy współpracę z kluczowymi partnerami. Kontrakt z Grupą Azoty jest przykładem właśnie takiego działania. Tym samym potwierdzamy silną pozycję rynkową oraz zdolność grupy PKP CARGO do skutecznego funkcjonowania na bardzo konkurencyjnym rynku kolejowych przewozów towarowych – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

PKP CARGO będzie wozić towary od producentów z Grupy Azoty między innymi do polskich portów morskich, do odbiorców w kraju, a także zrealizuje przewozy towarów w imporcie i na eksport. Część transportów obejmie wymianę towarów pomiędzy podmiotami z Grupy Azoty. W obsługę przewozów są zaangażowane wszystkie zakłady przewoźnika.

– Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek rozlokowanych w całej Polsce to ogromne wyzwanie logistyczne. Co roku różnymi sposobami transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i podstawowych surowców do ich wytworzenia. Od wielu lat w obszarze transportu kolejowego współpracujemy z PKP CARGO. Naturalną konsekwencją dobrej współpracy było rozszerzenie jej na przejętą w ubiegłym roku kopalnię siarki SIARKOPOL – podsumowuje Marek Kapłucha, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za zarządzanie łańcuchem dostaw.

Na podstawie nowego kontraktu PKP CARGO obsłuży spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A. z siedzibą w Grzybowie, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.

Oprócz przewozów chemii i kontenerów, PKP CARGO i spółki z grupy kapitałowej polskiego przewoźnika realizują dla Grupy Azoty między innymi przewozy węgla, spedycję samochodową w kraju, spedycję kolejową za granicą oraz obsługę graniczną i celną w imporcie ze wschodu.

Po pierwszej połowie roku Grupa PKP CARGO miała 56,7 proc. udziału w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem pracy przewozowej i 47,09 proc. pod względem masy oraz 48,48 proc. udziału w krajowych przewozach intermodalnych koleją pod względem masy i 52,17 proc. pod względem pracy przewozowej.