Platforma zakupowa

W PKP CARGO rosną przewozy

Czerwiec okazał się kolejnym miesiącem, w którym odnotowany został wzrost przewozów świadczonych przez Grupę PKP CARGO. Nasze pociągi przetransportowały w tym okresie 9,3 mln ton towarów, czyli o 1,3 proc. więcej niż w maju 2018 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa przewiozła 54,2 mln ton towarów, co daje wynik o 4,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W porównaniu do maja 2018 roku, w czerwcu br. wzrosły przewozy m.in. kamienia, ropy i jej przetworów, drewna i wyrobów drzewnych oraz koksu. Natomiast w odniesieniu do wyników z czerwca 2017 roku, Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego i kamienia oraz ładunków intermodalnych.

Zwiększone przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w celu zapewnienia wymaganych zapasów węgla i zabezpieczenia ciągłości bieżącej produkcji energii. Transport węgla kamiennego w czerwcu w ujęciu masy był o 3 proc. wyższy niż w ubiegłym roku i o 1 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Pierwsze półrocze w tym segmencie to wynik zbliżony do ubiegłorocznego i o 7 proc. lepszy niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja transportów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Przewozy intermodalne PKP CARGO w ujęciu masy w czerwcu 2018 roku były większe o 20 proc. w stosunku do danych sprzed roku i 40 proc. wyższe niż w czerwcu 2016 roku. Bardzo dobrze nasze rezultaty w tym segmencie prezentują się w odniesieniu do pierwszych sześciu miesięcy roku. Intermodal wzrósł o 14 proc. wobec wyników z 2017 roku i o 45 proc. w stosunku do danych za styczeń – czerwiec 2016 roku.

Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowania odbiorców na kruszywa, co związane jest z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych. Transporty PKP CARGO w segmencie kruszyw wzrosły w czerwcu br. o 4 proc. w porównaniu do czerwca 2017 roku i aż o 45 proc. w odniesieniu do 2016 roku. Natomiast w okresie styczeń – czerwiec ten wzrost wyniósł odpowiednio: 39 proc. (w stosunku do 2017 roku) i 85 proc. (wobec 2016 r.)

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku Grupa przewiozła ponad 54,2 mln ton ładunków – to o 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 19,3 proc. więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 roku. Z kolei praca przewozowa Grupy w pierwszym półroczu br. przekroczyła 14 mld tkm i była o 3,7 proc. wyższa niż w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku, zaś w porównaniu do 2016 roku wzrosła o 15,2 proc.

– Wzrost naszych przewozów to efekt głównie dwóch czynników: wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce, który napędza inwestycje i produkcję przemysłową oraz podnoszenie jakości swojej oferty przez PKP CARGO – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Prognozy dla polskiej gospodarki są bardzo dobre, więc liczymy, że i koniunktura w transporcie kolejowym też będzie się długo utrzymywać. I na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na przewozy towarów koleją – dodaje prezes Warsewicz.