Platforma zakupowa

Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w kwietniu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w kwietniu 2017 roku uzyskała 53,07 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,76 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 17,8 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 14,8 proc. większą niż w kwietniu 2016 roku. Grupa PKP CARGO zanotowała w kwietniu 2017 roku wysoki udział we wzrostach rynku w stosunku do kwietnia ub. roku - w ujęciu masy 83 proc., a w pracy przewozowej 116 proc.

W porównaniu do wyników z kwietnia 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia, rud, paliw, kontenerów i nawozów. Większe przewozy węgla kamiennego (+12 proc. r/r) to efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla innej z czołowych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych liniii kolejowych.

Za wzrost przewozów kamienia (+38 proc. r/r) odpowiada przejęcie transportów od jednego z konkurencyjnych przewoźników, zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg oraz modernizacji linii kolejowych.

Zwiększone przewozy rud (+45 proc. r/r) są wynikiem większego zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju (przewozy w imporcie ze Wschodu), a także z innej huty na południu Polski oraz z jednej z hut za naszą południową granicą (przewozy z portu w Świnoujściu).

Większe przewozy paliw (+90 proc. r/r) są spowodowane zwiększonym importem drogą morską oraz importem lądowym ze Wschodu do terminali i baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Na wzrost przewozów kontenerów (+18 proc. r/r) miały wpływ zwiększone transporty z portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększone przewozy zbóż oraz samochodów w kontenerach.

Wzrost przewozów nawozów (+29 proc. r/r) jest efektem odzyskania transportów od jednego z konkurencyjnych przewoźników w eksporcie przez porty oraz zwiększonego importu przez porty fosforanu wapnia.

W porównaniu do marca 2017 roku, w kwietniu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia (m.in. w związku z sezonowym zwiększaniem aktywności przemysłu budowlanego i dostaw na budowy kilku dróg w kraju), koksu (m.in. w związku z odzyskaniem przez jeden z holdingów węglowych kontraktów na eksport do kilku odbiorców na Zachodzie) oraz paliw (m.in. w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rynku krajowym pokrywanym importem ze Wschodu do terminali/baz paliw oraz realizacją przejętych od innego przewoźnika transportów do jednego z terminali paliw).

Po czterech miesiącach 2017 roku rynek w ujęciu masy wzrósł o 5,87 mln ton, a praca przewozowa o 992 mln tkm w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, z czego na Grupę PKP CARGO przypadł wzrost przewozów masy o 3,51 mln ton (60% wzrostu rynku r/r) i pracy przewozowej o 699 mln tkm (70% wzrostu rynku r/r). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO od stycznia do kwietnia 2017 roku w stosunku do takiego samego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,78 proc. do 45,06 proc. (+1,28 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej wzrósł z 51,38 proc. do 52,53 proc. (+1,15 p.p.).

Z kolei w kwietniu 2017 roku w porównaniu z tym samym miesiącem ub. roku rynek wzrósł o 1,6 mln ton, a praca przewozowa o 261 mln tkm, z czego Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost przewiezionej masy o 1,33 mln ton (83% wzrostu rynku r/r) i pracy przewozowej o 302 mln tkm (116% wzrostu rynku r/r) . Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w kwietniu br. w porównaniu do kwietnia 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 42,35 proc. do 45,76 proc. (+3,41 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej wzrósł z 49,13 proc. do 53,07 proc. (+3,94 p.p.).

W kwietniu br. Grupa PKP CARGO przewiozła 8,82 mln ton towarów, o 17,8 proc. więcej niż w kwietniu 2016 roku. Wykonana praca przewozowa w kwietniu 2017 roku wyniosła 2,34 mld tkm, o 14,8 proc. więcej niż w kwietniu 2016 roku. Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszych czterech miesiącach 2017 roku były o 11,8 proc. większe, a praca przewozowa o 8,8 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku.