Platforma zakupowa

Udany I kwartał Grupy PKP CARGO

Według szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych w I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy PKP CARGO wyniosły 1 215,9 mln zł (+10,5% r/r), EBIT – 63,3 mln zł (3,2 mln zł w I kwartale 2017), a EBITDA – 200,3 mln zł (+36,0% r/r). Osiągnięto zysk netto 35,6 mln zł wobec straty w wysokości 1 mln zł w analogicznym okresie ub. roku. Przewieziona przez Grupę masa towarowa w pierwszym kwartale br. wyniosła blisko 29,5 mln ton (+7,7% r/r).

– Pierwszy kwartał bieżącego roku był bardzo udany dla Grupy PKP CARGO, co wynikało z realizacji konsekwentnej strategii rozwoju Grupy wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom rynku. W następnych miesiącach będziemy tę strategię kontynuować, co pozwoli, mam nadzieję, osiągnąć lepsze wyniki niż zakładane na 2018 rok – powiedziaŁ Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 roku jest zaplanowana na dzień 25 maja 2018 roku.